Avgjørende tillit i det norske samfunnet

Norge står økonomisk godt rustet til å møte det nye året

Folkebladet på lederplass mandag 4. januar
leder

Så er året med den alvorligste situasjonen og de strengeste tiltakene siden andre verdenskrig tilbakelagt. Sjelden har vi vel lengtet mer etter en normalisering. Når kan vi igjen krysse landegrenser og få tilbake kulturopplevelser — eller jobben? Og hvor godt rustet står vi foran et 2021 som vil gjøre krav på flere merkelapper enn «det andre koronaåret»?

Mange store utfordringer gjelder virusbekjempelsen, andre må løftes ut av koronaskyggen. At 2020 ble det hittil varmeste året i den norske målingshistorien, appellerer til uforminsket klimainnsats.

Et tilbakeblikk ved et årsskifte bør gi rom for noen refleksjoner rundt den styrken i vår nasjon og vårt folk som har kommet til syne i unntaksåret 2020; særlig fordi ingen vet hvor lenge unntakene vil vare.

Vi har sett en politisk samarbeidsvilje og -evne når krisen slo inn. Og befolkningen har vist vilje og evne til ikke bare å innrette seg etter uvante regler og råd, men til å sette giverrekord til humanitære formål og ellers til å ta vare på hverandre. Og mange har fått dekket sine behov for en ekstra håndsrekning.

«Dugnad» er et inflasjonsutsatt ord. Men når samfunnsdugnaden, i vid forstand og i så stor grad, lot seg gjennomføre i 2020 blir «tillit» et annet nøkkelord — den grunnleggende tilliten vi har til myndighetene og til hverandre. Myndighetenes fremste bidrag til å vedlikeholde denne tilliten i krisetider ligger i solid begrunnede krisetiltak, og samtidig åpenhet om sprikende helsefaglige og politiske vurderinger — som grunnlag for offentlig debatt. Politikernes lytteevne utgjør et annet, selvsagt bidrag.

Norsk politikk er for lengst normalisert, ingen trenger frykte en valgkamp i kunstig kriseharmoni. Men ved inngangen til valgåret er det også grunn til å peke på en grunnleggende respekt for politiske motstandere. Kontrasten er den uforsonlige polariseringen som har forsterket seg de siste fire årene i USA. Hatpreget splittelse er imidlertid et utviklingstrekk som kan spores i mange land, og som det må demmes opp mot også hos oss.

Norge står økonomisk godt rustet til å møte det nye årets utfordringer. Men den tilliten som fortsatt preger samfunnet, utgjør en kapital av avgjørende betydning, og som derfor må forvaltes med omhu.

Minileder: Ny start

Denne uka starter vaksineringen i flere av kommunene i vår region. Forhåpentligvis er det også starten på et nytt og bedre kapittel i historien om koronaviruset.

Og på et nytt og bedre år.