Helikopterlanding må på plass

FORTGANG: Arbeidet med nye landingsplasser for helikoptrene må får fortgang, 

Infrastrukturen må være i orden

Folkebladet på lederplass onsdag 18. november
leder

Det er på overtid når den trofaste sliteren Sea King nå får avløsning. Men hvor har det sviktet når de nye redningshelikoptrene bare kan lande ved seks av landets 21 akuttsykehus? Blant sykehusene som ikke har fasilitetene i orden, er Universitetssykeuset i Tromsø, som tar i mot pasienter fra blant annet hele vår region. Landingsplassen er ikke dimensjonert for ny-helikoptrene.

Slik er også situasjonen ved 14 øvrige akuttsykehus i Norge. Et dagsrevyinnslag forleden viste hvordan løse gjenstander føyk veggimellom av lufttrykket. Blant de 15 er både Rikshospitalet og Ullevål i Oslo, som mottar særlig alvorlige tilfeller fra hele landet.

I Nord-Norge har bare Bodø, og verken Tromsø, Harstad, Sandessjøen eller andre per i dag nødvendige landingsfasiliteter. Sørpå er det rødt kryss på kartet for Tønsberg og Stavanger, mens Sentralsykehuset Østfold Kalnes har fått grønt.

Noen av sykehusene er i gang med planarbeidet for nye landingsanlegg, andre er foreløpig ikke kommet lengre enn til å innlede vurderingen av midlertidige løsninger. Noe som kan være nærmeste flyplass eller fotballbane. Å minne om tidsfaktoren ved luftambulanseoppdrag, er overflødig.

Når denne transportformen velges etter et akutt sykdomstilfelle eller en ulykke, står det av og til om minutter. Sea King-helikoptrene hadde i fjor 1.189 ambulanseoppdrag, fordelt over hele landet.

De nye redningshelikoptrene har en rekke egenskaper som gjør dem overlegne i forhold til Sea King-ene. Ifølge spesifikasjonene kan de operere under mer krevende værforhold, gå både høyere og raskere — og ikke minst har de større rekkevidde. Sju år er gått siden kontrakten ble undertegnet for de 16 nye maskinene til nesten like mange milliarder kroner.

Leveransene ligger etter fremdriftsplanen, men fra 2022 skal alt være på plass. Justis- og beredskapsdepartementet uttaler at landingsforholdene skal være ordnet etter hvert som helikoptrene fases inn.

Dette kan ikke være tilstrekkelig. Infrastrukturen må være i orden før helikoptrene settes i drift. Regjeringen, som øverste ansvarlige, har hatt tid nok til denne delen av helikopterfornyelsen. Landingsproblemene inngikk i en rapport allerede i 2013.

Da de to første av helikoptrene ble satt i drift på Sola, poserte en smilende statsminister i forgrunnen på bildene. Skal smilet beholdes — og pasienter i alle deler av landet beholde tryggheten — må det skiftes gir.

Minileder: Kanskje i år?

Tirsdag ble det registrert ti varmegrader. Et tosifret antall varmegrader så seint på året har bare blitt registrert fire ganger tidligere. I desember har det aldri skjedd her i regionen.

Men kanskje i 2020, året alt ble annerledes?