«Fastmontert regelverk i kirkebyggene»

ANSVAR: Kirkebesøkende neppe er mindre ansvarsbevisste enn andre. 

Kirkebesøkende er neppe mindre ansvarsbevisste enn andre

leder

Kirkekonserter avlyses på rekke og rad, blant annet «Julenatt»-konserten med Jørn Hoel og Wenche Myhre — som var utsalgt i Finnsnes kirke 23. november. Og det ser mørkt ut også for julegudstjenester. Mange kirkebygg fyller nemlig ikke det nye smittevernkravet om fastmonterte seter. Følgelig må antallet deltagere begrenses til 50, ellers kunne inntil 200 ha sluppet inn.

Men i andre kirkebygg, kanskje de fleste, er benkeradene skrudd fast i gulvet. Med pålagt avstandsmarkering er det dermed tillatt med 200, ifølge første svar fra Helsedirektoratet. I neste omgang fastslo imidlertid regjeringen, i en oppdatert veiledning, at kirkebenker ikke skal regnes som fastmonterte selv om de aldri så mye er det.

I en kommentar til Vårt Land forklarer en seniorforsker ved Folkehelseinstituttet at det er lettere å flytte seg nærmere hverandre i benkerader enn fra fastmonterte seter. Og: Gudstjenester er et arrangement hvor folk kjenner hverandre.

Så fra denne helgen av innføres 50-grensen, og konsertaktører og kirkeutleiere noterer sine tap og publikum skuffelse. Kirkerådsleder Kristin Gunnleiksrud Raaum påpeker at det fortsatt kan sitte 200 i en kinosal, mens selv den største katedral må nøye seg med 50. Kirkens preses, Olav Fykse Tveit, tar ikke for sterkt i med en «litt uforståelig forskjellsbehandling».

Ingen bestrider nødvendigheten av en forsterket dugnadsinnsats mot koronaen. På landsbasis er smittetall og sykehusinnleggelser høyere enn i april. Men jo lenger pandemien varer, og jo mer detaljerte og inngripende restriksjoner, dess mer nødvendig at tiltakene har en holdbar begrunnelse.

Da blir de lettere forstått og etterlevd. En fordel vil det også være med en tydeligere sortering av pålegg, anbefalinger og nasjonale og lokale regler. Fastmonterte seter er et eksempel på overdrevent fastmonterte regler.

Konsertarrangører flest har vakter som ville ha klart å passe på avstanden, menighetene ville sikkert greid det samme — bortsett fra at kirkebesøkende neppe er mindre ansvarsbevisste enn andre.Landet over er kirker nå i gang med å finne alternative arenaer for adventarrangementer og julegudstjenester. For trygt skal det selvsagt være.

For regjeringen ville det være en god ide å enten lage mer detaljerte bestemmelser — eller å stole på at folk frivillig avstår fra å ake seg bortover kirkebenkene.

Minileder

Muligheter?

- «Et hav av muligheter» er Senjas slagord, men med Senjas økonomi snakker vi vel om en liten innsjø, skriver Kommunal Rapport i en reportasje fra siste kommunestyremøte i Senja.

Eller en liten bekk.