«Sårbare grupper vernes, men hva nå?»

DAGSENTERET: De sårbare gruppene i Senja kommune slås ring om, skriver Folkebladet på lederplass.  Foto: Lars Olav Rege

leder

De sårbare gruppene i Senja kommune slås ring om. Det er et klokt politisk grep, og en god nyhet tidlig i budsjettprosessen. Veilysene i distriktene kommer neppe til å bli slukket, ut fra politiske signaler — og det er også en god ting. Men det store spørsmålet er fortsatt ubesvart: Hvor skal Senja kommune kutte i jakten på 90 millioner blanke kroner?

For å ta det positive først: Fire gruppeledere i Senja kommune — fra de fire partiene som styrer — møtte på Finnsnes dagsenter mandag for å fortelle at de har satt foten ned for forslaget om å fjerne driftstilskuddet til senteret. Ikke nok med det. Budskapet fra KrF, Høyre, Sp og Frp er at også Kafè Pluss og to stillinger innen rus og psykiatri skal vernes. Det betyr at rådmannens forslag om å kutte 2,3 millioner kroner til disse tiltakene ikke blir noe av.

Det er gode nyheter for brukere, pårørende og de ansatte i disse tjenestene, og for lokalsamfunnet som helhet. Vi har tidligere påpekt at sluttsummen på kassalappen kunne blitt atskillig større dersom slike livsviktige tjenester kuttes — fordi andre og mer kostbare tiltak på sikt trolig vil være nødvendig. Dagsenteret og Kafè Pluss representerer tiltak som i det store samfunnsregnskapet utgjør en stor pluss — bokstavelig talt.

Utspillet om å slukke veilys, først og fremst i distriktene, ser også ut til å bli skutt ned. Engasjementet er enormt i Folkebladets kommentarfelt og på sosiale medier, ikke minst fordi det er nettopp distriktene som vil bli hardets rammet når lyset går. Å gjøre skoleveiene mer utrygge vil også være et grep ingen politikere kan vedta med åpne øyne. Konsekvensene kan bli skjebnessvangre. Derfor det all grunn til å tro at lysene fortsatt vil være påslått.

Men det betyr også at den politiske kuttejobben i praksis ikke er i gang. Heldigvis er det er stort engasjement blant vanlige folk — slik Folkebladet har oppfordret til. Og de fleste peker på kjernen: Det må kuttes stillinger.

Rådmann Hogne Eidissen har regnet seg fram til at 140 stillinger må vekk — av totalt ca. 1.500 årsverk i Senja kommune, dersom budsjettet skal gå opp med utelukkende stillingskutt. Det er et voldsomt tall, og det vil være umulig å gjennomføre slike personalmessige øksehugg i løpet av noen måneder. Ikke minst fordi slike prosesser skal være skikkelige, og derfor tar tid.

Senja kommunes administrasjon og politikere har med andre ord litt av en jobb å gjøre — både med å kutte i stillinger og tjenester, men også sørge for økte inntekter. Det kan bety økte avgifter for innbyggerne — et slags omstridt «spleiselag».

12 millioner kroner i ekstra koronapenger fra staten monner også. Men veien til målet er fortsatt lang. veldig lang.

Minileder

Pant på polet

Vinmonopolet innfører panteordning på plastflasker og bokser. Men de fleste kundene velger fortsatt glassflasker.

Så det spørs om dette blir en vin-vin-situasjon.