Neste steg kan bli full nedstengning

ØKER: Smittetrykket øker, og regjeringen strammer til. Det er kloke grep som gjøres nå. 

leder

Dersom vi ikke lykkes med å stanse den andre smittebølgen som nå skyller inn over Norge, kan neste steg bli full nedstegning slik vi husker det fra mars. Myndighetene appellerer igjen til dugnadsånden, og vi bør lytte og handle. Bare slik kan det bli en tilnærmet normal julefeiring i Norge. – Hele målet mitt er at vi skal kunne feire jul, sier statsmininister Erna Solberg. Det må være målet for oss alle.

Fortsatt er det lokale smittetrykket i denne regionen relativt lavt. Ser vi bort fra utbruddet i Setermoen leir, som omfattet over 20 smittede soldater, har vi bare hatt enkeltutbrudd i Midt-Troms. Men det tikker stadig inn nye tilfeller, og vi har totalt siden mars hatt 59 smittetilfeller i de syv kommunene Folkebladet dekker.

I Tromsø er situasjonen dramatisk, og massetestingen på de videregående skolene har fortalt oss èn ting: Det er mer smitte enn vi tror rundt oss. Trolig gjelder det også i vår region, og uansett har vi så nære forbindelser med Tromsø at dette bør være et klart varsku — og samtidig en erkjennelse av at det trolig bare er et tidsspørsmål før vi kan få et større utbrudd også her.

I går lanserte regjeringen nye tiltak — og det er klokt at de kommer allerede nå. Trolig er det bare slik vi kan få kurven ned fram mot jul. Hvis det ikke lykkes, er de neste steg åpenbart; Nedstengning av samfunnet og i verste fall portforbud, slik vi har sett i andre land i Europa.

Regjeringen og helsemyndighetene oppfordrer alle til i størst mulig grad å holde seg hjemme. Ved helt spesielle anledninger kan du invitere opp til fem personer hjem. Nasjonal skjenkestopp ved midnatt og ingen innslipp av gjester på utestedene etter 22.00 innføres fra natt til lørdag.

Regjeringen oppfordrer til at unødvendige innlandsreiser unngås. Unntatt er arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre. Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden framover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle som kommer reisende fra røde land. Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på koronahotell og teste seg i en periode på inntil ti dager.

Flere lokale arrangementer i vår region er allerede avlyst, og flere vil åpenbart blir utsatt de kommende dager. Også utesteder har varslet at de har stengt, eller vil vurdere å stenge. Det er selvsagt sterkt beklagelig — men utviklingen i smittetall bekrefter bare at det er helt nødvendige grep.

Minileder: Talltull

På internett og jobbsøkeportaler oppgir Senja kommune at de har 2.450 ansatte. Rådmann Hogne Eidissen opplyste i kommunestyremøtet torsdag at tallene må kvalitetssikres, fordi siste lønnsutkjøring viste at kommunen har 1.655 ansatte.

Ja, det er forsiktig sagt nødvendig å få kontroll på. Og snarest mulig innlede leteaksjon etter de 800 ansatte som er forsvunnet.