Bør kreve koronatest på flyplassene

KRAV: Det bør innføres obligatorisk koronatest ved flyankomst fra «røde» land. 

Deres bidrag bør være å ta en test

Folkebladet på lederplass torsdag 29. oktober
leder

Myndighetene strammer til, men vil fortsatt ikke innføre obligatorisk koronatest for flypassasjerer som kommer fra «røde» land. Det er vanskelig å forstå — og er noe helsemyndighetene og regjeringen absolutt må vurdere — ikke minst dersom den nye smittebølgen fortsetter å skylle inn over oss. Sammenlignet med mange andre «koronagrep» burde det være en selvfølge med strengere krav til flypassasjerer.

Mandag varslet regjeringen nye innstramminger på bakgrunn av smitteøkningen i Europa og Norge. Blant de nye tiltakene er det mye fokus på å begrense sosial kontakt, og hvor mange som til enhver tid samles, spesielt i private hjem. Selv om de fleste av oss er lut lei av inngripende tiltak er det åpenbart forståelse «der ute» for titakene.

Mange bransjer har jobbet mye, og i stor grad lyktes, med å begrense smittespredningen. Det gjelder ikke minst utelivsbransjen — som nå opplever nye begrensninger, blant annet krav til gjester om bruk av munnbind og at gjester ikke slipper inn etter klokka 22.00.

Smittekontrollen i utelivsbransjen har hittil være god, og sett i denne sammenheng er det vanskelig å forstå hvorfor flypassasjerer fra «røde» land ikke pålegges obligatorisk koronatest når de kommer til Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet er svært mange av de nye smittetilfellene tilreisende til Norge med fly fra utlandet — og en stor andel av disse kommer fra Polen. Ifølge NTB er det registrert smitte fra Polen i 100 norske kommuner. Smitte er funnet på 344 fly som er kommet til Norge siden 1. september — en klar overvekt av dem fra Polen.

Polen er et av de europeiske land som baler verst med sterk smitteøkning. Importen av smitte fra Polen skyldes i stor grad arbeidsinnvandring. Også i vår region jobber det mange polakker, spesielt i entreprenørbransjen. Derfor er det klokt å stramme inn karantenereglene og innføre obligatorisk testing av arbeidstakere som kommer fra utlandet, uansett hvilket land de kommer fra.

I Dagsrevyyen-innslaget mandag kveld sa alle de spurte på Torp flyplass at koronatest ved ankomst burde være obligatorisk. Men kommuneoverlegen anslo at bare èn av tre av flypassasjerer tok den frivillige testen. Det burde være enkelt å ta en slik test – både for egen del og med tanke på omgivelsene.

Norge trenger arbeidsinnvandrere, og de har gode grunner for å reise til og fra Norge. Mye bedre grunner enn de fleste av oss andre. Men deres bidrag bør være å ta en test ved ankomst, etter krav fra myndighetene.

Minileder: Ferge-løsning

Entreprenør Jostein Rognli fra Finnsnes har kjøpt ei ferge han skal bruke til å frakte maskiner ti dager i året. Nå tilbyr han ferga til sambandet mellom Skrolsvik og Harstad på sommeren.

Snakk om godt entreprenørskap!