«Rydd opp i strøm-markedet!»

KONKURRANSE: Konkurranse er å foretrekke foran tidligere tiders e-verk. 

Konkurransen må forbedres

leder

Strømselskaper oppgir en pris til kunden, men når fakturaen kommer, er prisen blitt atskillig høyere. Det hevder Forbrukerrådet, som etter å ha gjennomgått en lang rekke strømavtaler klager inn 29 selskaper for ulovlig praksis. På rådets nettside kaller forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket det med rene ord for å lure kundene.

I en tilsvarende runde i januar i år het det at markedet flyter over av lureavtaler og hemmelige priser. Problemstillingen er velkjent også for klageinstansen, Forbrukertilsynet, der strømbransjen topper statistikken. Nå legger Forbrukerrådet en juridisk utredning på bordet, med en konklusjon om lovstridig hemmelighold av priselementer.

Setningen antyder i seg selv det problemet kunder flest står overfor. Å finne ut av alle detaljer i en strømavtale, og å sammenligne den med tilbud fra andre selskaper, er ikke alltid mulig. Eller med Blyverkets beskrivelse: Aggressiv markedsføring i kombinasjon med kompliserte og uredelige tilbud gjør det svært vanskelig å være forbruker i dette markedet.

Strømselskaper som foreløpig har uttalt seg om innklagingen, forsikrer at de er åpne for både dialog og endringer. Overfor E24 påpekes det også at antallet klagesaker er lavt i forhold til antall strømavtaler.

Statistikken i seg selv kunne jo tyde på at Forbrukerrådet overdriver problemene. Men det kan også tenkes at en del strømkunder velger minste motstands vei i møte med tettskrevne avtaleskjemaer og en sann jungel av prisfaktorer.

Konkurranse er uten tvil å foretrekke foran tidligere tiders kommunale e-verk der strømmen kostet det den kostet. En av forutsetningene er imidlertid at forbrukerne gis tilstrekkelig mulighet til å foreta en reell sammenligning mellom tilbudene. Der er simpelthen ikke strømmarkedet i dag.

Undersøkelser har vist at bare halvparten av landets strømkunder benytter muligheten til å bytte leverandør. Men oppfordringer om å være mer aktive har lite for seg før kundene får bedre muligheter til å gjøre sin del av jobben på markedet.

Strømselskapene bør nå etterkomme de gjentatte kravene om å rydde opp i avtaler som fremstår kronglete og vel så det. For konkurransen må forbedres, enten strømprisen er rekordlav som i år — eller rekordhøy som i fjor.

Minileder

Avlyst

Julegudstjenesten på Amfi på Finnsnes er avlyst.

Men kjøpefesten går som planlagt.