Styrket tillit til de som står i frontlinja

Ingen får et omdømmeløft til odel og eie, aller minst regjeringen

Folkebladet på lederplass mandag 19. oktober 2020

TILLIT: Myndighetenes håndtering er en virksom vaksine mot polarisering.  Foto: Stian Lysberg Solum

leder

På Ipsos’ store omdømmeundersøkelse har fire instanser fått et bemerkelsesverdig kraftig løft fra i fjor: Folkehelseinstituttet, regjeringen, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet. På de videre plassene følger andre departementer og myndighetsorganer. Men listen toppes altså av de instansene som har stått i første frontlinje — og hatt det øverste, løpende ansvaret — under koronakrisen.

Undersøkelsen omfatter en lang rekke offentlige etater og organisasjoner og ble avsluttet på sensommeren. Man får ta forbehold om at tabellen Ipsos presenterte tirsdag kunne sett noe annerledes ut hvis den også hadde fanget opp høstens smittebølge og skjerpede tiltak.

Men hovedkonklusjonen er neppe rokket, og den går ut på at myndighetene nyter generelt høy tillit i befolkningen — og at folk i økende grad slutter opp om sine myndigheter i krisetider. Dette er alt annet enn en allmenngyldig regel i dagens verden.

USA er kanskje det fremste eksempelet hvor koronaen har forsterket splittelsen i samfunnet og mistroen til myndighetene. Også i Tyskland og flere andre europeiske land er det tydelige tendenser til en samfunnssvekkende polarisering i pandemiens kjølvann.

Her hjemme fremlegges det en omdømmemåling så god at den utløser en advarsel. Det hele må ikke slå over i lydighet og senket vilje til kritiske spørsmål, sier filosofiprofessor Einar Øverenget til NRK. Det er det neppe noen umiddelbar fare for.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg har trolig en gangbar beskrivelse når hun trekker fram stengningen av skoler og barnehager som et eksempel på sunn debatt om myndighetenes råd.

En hovedårsak til den sterke tilliten ligger rimeligvis i at Norge er blant de landene i Europa med aller lavest smitte- og dødstall under pandemien. Og en forutsetning for at folk flest følger de råd og pålegg de får, er tiltak basert på åpenhet og kunnskap, slik Stoltenberg påpeker, åpenhet også om at koronakunnskapen fortsatt er begrenset.

Ingen får et omdømmeløft til odel og eie, aller minst når regjeringen som institusjon får den sterkeste noteringen på 15 år. Men myndighetenes krisehåndtering utgjør en virksom vaksine mot en alvorlig bivirkning av pandemier, en samfunnsnedbrytende polarisering.

Minileder: Her kommer vinteren

På Bardufoss er det snart åpne skiløyper. Her har man nemlig lagret kunstsnø fra i fjor under grov sagflis, som snart kjøres ut i løypenettet.

Litt hjelp til vinteren, med andre ord, sånn at vi kan komme fort i gang med «den kalde fine tida».