«Lettere og billigere å betjene gjelda di»

MINIleder

KOSTNADER: De som fallbyr dyre forbrukslån bør betale mer for å inndrive gjeld. 

Også de som selger oss sine varer og tjenester har et ansvar

leder


Nå koster det oss mindre om vi ikke betaler våre regninger i tide. Med nye rammer for hva inkassoselskapene kan kreve, blir det solide kutt i salærene og i gebyret for purringer og inkassovarsler, mest når den ubetalte regningen lyder på mindre enn 500 kroner. Et umiddelbart resultat vil nødvendigvis være at det ikke blir fullt så lukrativt å inndrive gjeld.

Overfor Dagens Næringsliv anslår bransjeorganisasjonen Virke Inkasso et inntektsbortfall i milliardklassen. Det er nå den siden av saken. I et samfunnsmessig perspektiv var det imidlertid på overtid med innstramninger på det norske gjeldsmarkedet, der lønnsomheten for øvrig har ligget langt over snittet i andre bransjer og bedrifter.

Gjennomgående har satsene også vært atskillig høyere enn i våre naboland. At det relativt sett verserer dobbelt så mange inkassosaker som i Sverige, var ytterligere en grunn til at regjeringen omsider kuttet i gebyrgrensene og dessuten har fått utredet en ny inkassolov som ventes å være klar om et års tid.

Siden den nåværende loven ble vedtatt i 1989 har gebyrene tilsynelatende økt i takt med besparelsene ved internett og automatisering. Finanstilsynet og Forbrukerrådet tviler dessuten på om det er reell konkurranse på inkassotjenester.

Når det gjelder gebyrrammene som nå er innført, finner Forbrukerrådet det meningsløst at satsene for å inndrive 250.000 kroner skal være 29 ganger høyere enn for å inndrive 499 — og her har rådet unektelig et poeng. Den kommende inkassoloven bør sikre en rimelighet i gebyrnivåene totalt sett.

Helhetsavveininger blir i det hele tatt et stikkord når lettelser for forgjeldede nordmenn skal forenes med å dempe en gjeldsvekst som truer stabiliteten i norsk økonomi.

Å balansere tæring mot næring og å betale fakturaer i tide, er selvsagt den enkeltes ansvar; så kan det være flere grunner til at det hoper seg opp. Men også de som selger oss sine varer og tjenester har et ansvar, som gjerne kan betones sterkere.

Butikker, brukersteder — og ikke minst de som fallbyr dyre forbrukslån — bør selv betale noe av kostnadene ved å inndrive gjeld, i stedet for å selge sine gjeldskrav til inkassoselskaper.

Dette vil dempe noe av gjeldspresset og bør innarbeides i den nye loven.

Minileder

Svarte natta

Reiselivsstatistikken forteller at det er 22 prosents nedgang på overnattinger i Nord-Norge i høst.

Håpet må være at vinteren ikke blir helt god natt for bransjen.