«Bedre enn fryktet, men likevel ikke bra»

BRATT: Oppturen etter koronakrisa kan bli lang og tung for norsk næringsliv. 

leder


NHOs ferske rapport om den økonomiske utviklingen for norske bedrifter under koronakrisen konkluderer med at vi er kommet bedre ut enn vi fryktet da pandemien brøt ut — og da NHO laget sin første rapport. Konsekvensene i arbeidsmarkedet er mindre alvorlig enn fryktet, og «medisinen» med statlige krisepakker har hatt god virkning.

Men at det har gått bedre enn fryktet betyr ikke at det går bra med Norge. Vi kan i alle fall ikke slippe skuldrene — verken når det handler om smittevernsregler, økonomiske krisepakker eller det store omstillingsarbeidet mange næringer har igangsatt. Den store felles dugnaden må videreføres med full styrke, med deltakelse fra både myndigheter, næringsliv og folk flest.

Det er eneste utvei for å komme mest mulig skadefri gjennom krisa, og bare slik kan vi komme oss ut av pandemien med ny kraft og en grunnmur for videre utvikling i næringslivet.

NHO-rapporten konkluderer med at arbeidsmarkedet responderte mer positivt enn vi først fryktet, og at oppsvinget etter gjenåpninga i sommer kom omtrent like kjapt som fallet gjorde etter nedstengninga i mars. Det NHO karakteriserer som «en ekstremt ekspansiv budsjett- og pengepolitikk med rentekutt og massive statlige krisepakker» bidro sterkt til å holde næringslivet gående — og til å avverge akutte økonomiske kriser og konkurser i svært mange bransjer.

Men vi må ikke overtolke dette: Vi står ikke foran en bratt opptur og bare fryd og glede. NHO dokumenterer i egne undersøkelser at flere bransjer sliter blytungt og frykter både oppsigelser og konkurser. Spesielt rammet er kultur og fritid, reiseliv og transport. Også andre næringer sliter.

To av ti bedrifter i NHOs undersøkelse svarer at de planlegger å si opp ansatte. Andelen som sier de har eller vil nedbemanne, er økende. Og det knyttes stor usikkerhet til hvordan en ny smitteoppblomstring eller nye lokale utbrudd vil slå ut.

Internasjonalt ligger både mangel på en Brexit-løsning og tilspissing i handels- og teknologikrigen mellom USA og Kina fortsatt som truende skyer i horisonten for mange næringer, ikke minst sjømatnæringa. De offentlige finansene i svært mange land er også dramatisk svekket.

Oppturen kan bli lang og tung, og vil ikke nødvendigvis gå like fort som de siste månedene. Ettervirkningene vil vare lenge etter at pandemien er under kontroll. Derfor er det viktig å videreføre gode ordninger som kan gjøre det liv laga for et bredest mulig spekter av norsk næringsliv.

Minileder

Nytt?

Statens vegvesen advarer om smal vegbane ved Gryllefjord kryss på Senja.

Smal vegbane? Det er det vel overalt på Senja. Alltid.