«Venstre fra nei til ja i EU-spørsmålet»

NY LEDER: Guri Melby er ny leder i Venstre, som nå går fra nei til ja i Europa-politikken. 

Burde være rom for et liberalt parti som peker på EØS som mellomløsning

leder

Med stort flertall og en samstemt ledelse gikk Venstre sist helg fra nei til ja i spørsmålet om norsk EU-medlemskap — samtidig som Trine Skei Grande gikk av som partileder. Det historiske vingesuset er fortsatt hørbart, 48 år etter den første folkeavstemningen og Røros-landsmøtet som delte partiet i to. Mye av forklaringen på linjeskiftet ligger nettopp i et generasjonsskifte eller to.

Den nyvalgte lederen Guri Melby var 13 år ved den andre folkeavstemningen, i 1994. Nestleder og klimaminister Sveinung Rotevatn (33) beskrev utålmodigheten slik: «Når jeg er ferdig med å lobbe mot mine ministerkolleger i EU, må jeg gå på gangen — mens det fattes beslutninger av vital betydning for Norge.»

Andre landsmøtedelegater la vekt på behovet for et sterkt EU til å fylle et tiltagende amerikansk tomrom i verden, og at EU har inntatt den samlende rollen i Europa som de færreste anså mulig i 1994.

Korona og migrasjon er eksempler på at mye fortsatt er ugjort, men hvor svaret ligger i et forpliktende samarbeid. De ivrigste kan neppe regne med gjennomslag for en ny folkeavstemning allerede i neste stortingsperiode, ikke i sitt eget parti og heller ikke fra andre ja-partiers side.

Så hva skal linjeskiftet brukes til i overskuelig fremtid? Vil ja-et bidra til å bryte 14 måneder sammenhengende med snittmålinger under sperregrensen?

På landsmøtet lød også noen spredte bekymringer for partiets siste rest av distriktsvelgere. Med sin nyoverhalte profil har Venstre definitivt ikke meldt seg på i den kampen Frp og Ap trapper opp mot Sp. Men heller ikke «distriktsvelgere» er en enhetlig størrelse, og det er ikke utenkelig at det nye Venstre-programmet vil appellere til flere utenfor Oslo-regionen. Også MDGs Europa-orientering er et tegn på strømninger i tiden.

Med to store nei-partier som sine foretrukne fremtidige regjeringspartnere og press fra LO-hold, snakker Ap for tiden mest om reservasjonsmuligheter i EØS-avtalen. På borgerlig side kan Frp fort slutte seg til motstanden mot EØS. Avtalen krever debatt, men dermed også et aktivt forsvar framover.

I debatten om Norges rolle i Europa, og Europas rolle i et endret verdensbilde, burde det være rom for et liberalt parti som peker på EØS som en tjenlig mellomløsning, men med full deltagelse som et tydelig mål.

Minileder

Punktert

Veien mellom Kvanås og Slettmo på Senja er så dårlig at en av brukerne av veien har punktert fem ganger hittil i år.

Vi kan vel dermed slå fast at samferdselspolitikerne i fylket her har gått på en skikkelig smell.