Nord-Norgebanen og politiske banesår

HISTORISK: Aldri før har vi vært nærmere en realisering av Nord-Norgebanen, etter Aps ja.  Foto: Shutterstock

leder

Arbeiderpartiet vil etter alt å dømme programfeste Nord-Norgebanen. Det er en historisk beslutning som bringer en helt ny dimensjon inn i debatten om jernbane i nord. Men selv om det vil bety at det er flertall for Nord-Norgebanen i Stortinget, er ikke det ensbetydende med at banen faktisk blir bygd. Det er fortsatt en lang vei fram til banen er på skinner.

Ap har flere ganger blitt refset for å være uklar i saken — og å snakke tåkete og uforpliktende om konseptvalgutredninger og Nasjonal transportplan-prioriteringer, heller enn å svare ja eller nei på spørsmålet: Er dere for Nord-Norgebanen? Nå går partiet med full tyngde inn for banen, og ser åpenbart dette som en mulighet for å vinne tilbake tapt terreng i nord.

Og trolig kan dette bli en god sak i Nord-Norge for Ap. Det bør også få andre partier til å reflektere grundig over sine standpunkt. Å si nei til Nord-Norgebanen, som et klart flertall av det nordnorske folk sier ja til, kan bli skjebnesvangert og påføre nei-partiene alvorlige politiske banesår ved neste års stortingsvalg.

Ap, SV, Sp, MDG og Frp (!) har varslet at de er for Nord-Norgebanen. Med andre ord er det klart flertall for bygging av Nord-Norgebanen på Stortinget. Men at noe ligger i Aps partiprogram betyr heller ikke at partiet vil prioritere det når det kommer til stykket. Partiet gikk valg på å innføre elleve måneders studiestøtte sist de var i regjering, uten at de prioriterte det i løpet av sine åtte år. De vedtok også i 2009 at de ville ha offentlig tannhelse, men rotfyllinger gjorde fortsatt like vondt i pengeboka da de gikk av og ga makta fra seg til Erna Solberg.

Det er heller ikke slik at Jonas Gahr Støre tidligere har snakket plagsomt smittende og entusiastisk om prosjektet. Man sitter unektelig med spørsmål om at dette kan være å kaste etterlengtet valgflesk til sin tidligere bastion nord for polarsirkelen, for å demme opp mot den verste lekkasjen til Senterpartiet.


Kampviljen er like stor hos de som fronter kampen for Nord-Norgebanen

Ni år med vardebrenning for jernbane

På lørdag markerte Tromskomiteen for jernbane i Nord-Norge at det nå har blitt brent bål for jernbanen hver eneste lørdag i ni år.


Likevel kommer vi ikke utenom at forslaget ikke hadde blitt enstemmig støttet i Aps programkomité uten Støres velsignelse. Det skal han ha honnør for. Men først må Aps landsmøte faktisk stemme ja til forslaget fra programkomiteen.

Det er lurt av Ap å være tydelig på dette et år før valget. Men før velgerne har stemt fram sin statsminister for neste periode, skal Stortinget behandle neste Nasjonal transportplan. Når den kommer opp til behandling i vår, vil det for første gang være med et stortingsflertall for Nord-Norgebanen. Men selv om prosjektet legges inn i Nasjonal transportplan, gir det ingen garanti. Flere prosjekt har før blitt tatt ut av NTP, og aldri blitt realisert. Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet denne uka at flere må innstille seg på at mange prosjekt i den ekstremt ambisiøse NTP-en vedtatt for fire år siden, aldri vil bli realisert.

Minileder: Elbil-sinker

Distrikts-Norge henger etter på salg av elbiler. Oslo dominerer fullstendig. Andelen elbiler nord for Oslo er bare fire prosent.

Og hva med tettheten av ladestasjoner?