«Fornuftig å utvide åpningstidene»

MINIleder

TILPASSET: Å tilpasse alkoholsalget til butikkenes åpningstider er fornuftig politikk. 

Statistikken viser nær 11 prosent nedgang i alkoholkonsumet

leder


Dagligvarebutikkene bør kunne selge øl i hele åpningstiden og Vinmonopolet holde åpent til klokken 20, mener programkomiteen i Høyre. Førsteutkastet til valgprogram for neste stortingsperiode er i tråd med obligatorisk Høyre-politikk om å forenkle og forbedre Norge. Når komitéen bemerker at det «handler om de store og de små tingene i livet», kan adgangen til noen ekstra timers alkoholsalg neppe regnes blant de største.

Men forslaget bidrar i alle fall til gjenkjennelighet i det utkastet partiet nå skal arbeide videre med.

Lederen i programkomiteen, Linda Hofstad Helleland, argumenterer med en hverdagsskildring om å komme minuttet for sent frem til kassa når pizzaen og TV-fotballen venter. Svaret er å droppe gardinen foran ølhyllene og i samme slengen bringe mer samsvar mellom polutsalget og resten av kjøpesenteret.

Oppmykingsforslaget har røtter tilbake til 1980-tallet, da Willoch-regjeringen gjorde lukkeloven til en åpningslov og salgstidene for alkohol fulgte gradvis etter. I årenes løp har det dessuten blitt ølsalg i alle landets kommuner, og Vinmonopolet har fått et stadig tettere nett av utsalg. Alt under betydelig motstand og sterke advarsler fra flere hold.

To hovedhensyn står mot hverandre i denne liberaliseringsprosessen. Forenklet hverdag må avveies mot sosial- og folkehelsepolitiske mål. Alkoholens udiskutable skadevirkninger må være et sentralt tema for et styringsparti med ambisjoner om fornyet regjeringsansvar.

Men oppmykingens motstandere kan på sin side ikke se bort fra statistikken som viser nær 11 prosent nedgang i alkoholkonsumet i en tiårsperiode hvor 215 flere dagligvarebutikker fikk øl i hyllene og Vinmonopolet 76 flere utsalg.

Under forhandlingene om Granavolden-erklæringen fikk KrF gjennomslag for å la salgs- og skjenketider ligge fast, mot en viss utvidelse av polutsalgenes åpningstid på lørdager.

Regjeringsforhandlinger er å gi og ta. Skulle Solberg-regjeringen få fornyet mandat, og programkomiteens flertallsforslag vinne frem, bør Høyre ha noe å gå på under punktene om reduserte alkoholavgifter og sterkølsalg i dagligvarebutikkene — mens salgs- og åpningstider bedre tilpasset folks handlemønstre bør avvikles som kampsak hos den eventuelle forhandlingspartneren.

Minileder

Rørende

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen uttalte: «Jeg blir rett og slett litt rørt», etter å ha besøkt Salmars nye lakseslakteri som er under bygging på Klubben på Senja.

Kritikerne til gigantsatsing på fiskeoppdrett tar til tårene av andre grunner.