«Kamp om datanerder i Forsvaret»

MINIleder

NERD: På tide å slå av på noen krav på 3.000-meteren for å friste de glupeste datahodene? 

Et cyberangrep fra fremmede makter topper listen over sikkerhetsutfordringer

leder


Ved et cyberangrep mot Norge er det ikke nok å ha grønnkledde soldater som er gode til å løpe fort og bære tungt ute i skogen. Spissformuleringer som denne verserer i forbindelse med en utredning om kompetanser og kompetansemangfold i Forsvaret. I utredningen påvises et underskudd på begge deler i en tid med sterk teknologisk utvikling og et endret trusselbilde.

Da er det at blikket vendes mot datanerder og gamere uten geværer og grantrær som tilleggsinteresse. På tide å tenke bredere i rekrutteringen til Forsvaret? På overtid, mener utredningsutvalget som er oppnevnt av Forsvarsdepartementet. I disse dager sender materialet ut på høring.

Forsvaret er slett ikke alene om å sakke akterut i konkurransen om høyteknologisk kompetanse. Og to streker under «konkurranse». For her blir det økende mangel på høyt kvalifisert arbeidskraft fremover, og Forsvaret er ikke rustet til en rekrutteringskamp mot næringslivet.

Så igjen, på tide å slå av på noen krav til 3.000-meteren og push ups for å friste de glupeste datahodene? Den fortsatt ferske forsvarssjefen Eirik Kristoffersen satte nok spissformuleringene i det rette perspektiv på NRKs Politisk kvarter nylig, der han avviste en motsetning mellom god fysikk og datahode.

Tradisjonell krig på bakken forsvarer fortsatt sin plass i trusselbildet. Og også personell som skal forsvare fedrelandet mot hackerangrep bør jo ha militære ferdigheter og kunnskap i bunnen av sin kompetanse, selv om de fysiske kravene sikkert kan tilpasses.

Men en oppgradert rekrutteringsstrategi kan ikke begrenses til førstegangstjenesten. Som utvalget poengterer, må målet være et større kompetansemangfold på alle nivåer i Forsvaret, og likeså økt lederkraft.

For ikke er det nok med mer erfaringsbredde i linje og stab, heller. Skal IKT-ekspertisen nyttiggjøres, må det tas noen gjennomgripende grep i en organisasjon med over 200 (!) ulike IKT-systemer som ikke kommuniserer med hverandre.

Det var klokt av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Høyre) å hente inn folk fra andre statlige instanser og fra næringslivet til å se med kritisk blikk på Forsvaret. For trusselbildet er endret og mer sammensatt. Og et cyberangrep fra fremmede makter topper listen over sikkerhetsutfordringer.

Minileder

Kveldsåpent

Høyres programkomitè foreslår søndagsåpne butikker, alkoholsalg til kl. 23.00 på kveldene i butikkene og at Vinmonopolet får holde åpent til kl. 20.00.

Og takk og farvel til regjeringssamarbeid med KrF?