Et ran av Senja og kystkommunene

TAPER: Senja kommune er landsdelens store taper etter endringene i Havbruksfondet.  Foto: Ronny Trælvik

leder

Regjeringen under Erna Solbergs ledelse har håndtert beskatningen av havbruksnæringa på en måte som har provosert kyst-Norge. Den største taperen i Nord-Norge en av landets største sjømatkommuner, Senja, med 75 millioner kroner i minus. At ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) opplever det som urettferdig er fullt forståelig. Og konsekvensene blir store for kommunen.

Regjeringen ba Stortinget vedta en ny fordelingsnøkkel av milliardinntektene i Havbruksfondet og millioninntektene fra en nylig innført produksjonsavgift. Forslaget er et paradoks for Solberg & co, som har ambisjoner om å distansere seg fra bildet av en regjering som omfordeler fra distrikt til sentrale områder.

Et forlik gjorde at omfordeling fra kommuner og fylker til staten ble mindre ekstremt, men i forhold til fordelingsnøkkelen som ble bestemt i 2016 flyttes milliarder. Den dramatiske endringen i favør av staten på bekostning av kommuner og fylkeskommuner er milevis fra intensjonene som lå til grunn da Havbruksfondet ble opprettet.

Da var fordelingen 80 prosent til kommuner og fylkeskommuner og 20 prosent til Staten. Regjeringens forslag var å snu fordelingen, men etter påtrykk fra Frp ble Stortingets vedtak en fordeling 60 prosent til Staten og 40 på deling til kommuner og fylker.

Forliket på Stortinget er bedre enn regjeringens forslag, men i sum framstår dette er et ran på høylys dag av kystkommunene og regionene med havbruksaktivitet. Penger fra Havbruksfondet skulle være «betalingen» for å legge til rette for ei næring som tjener penger i ei fart som driver fram milliarder i utbytte for næringa.

Senterpartiet ønsker nyordningen med en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks velkommen. Den gir en forutsigbarhet i inntektene, men sammenlignet med Havbruksfondet og auksjonen av nye konsesjoner snakker vi om rundt syv milliarder (2020), mot rundt 500 millioner i produksjonsavgift fra 2022.

En samlet regjering må bære ansvaret for at Senja og de andre kystkommunene ser storparten av inntektene til Havbruksfondet gå til staten. Rett nok fordeles disse pengene ut igjen til kommune-Norge, men i omfordelingen er faren stor for at størsteparten gavner i kassa til Oslo og store kommuner på Østlandet, hvor det ikke finnes en eneste oppdrettsmerde. Dette er en del av klassiske utviklingstrekk de senere år etter aksen sentrum-periferi.

Når Venstre og KrF har sittet rolig i regjeringsbåten og latt Høyre styre, er de like fullt medskyldig. Det samme er Frp som valgte et forlik med regjeringen i stedet for å sikre flertall for opposisjonens forslag med en langt sterkere distriktsprofil. Men Høyre må bære hovedansvaret for at Nord-Norge kommer enormt dårlig ut i forholdt som lå til grunn da Havbruksfondet ble etablert.

Minileder: Trist som faen

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo i Troms og Finnmark kaller Erna Solbergs nei til breddefotballen for «trist».

Det kan bli tidenes selvmål av regjeringen.