Svindel med støtte — tyveri fra fellesskapet

Jakten på juks, store eller mindre beløp, er fornuftig bruk av ressurser

Folkebladet på lederplass tirsdag 1. september 2020

TILLIT: Dersom det ikke slås ned på misbruk vil tilliten til selve velferdssystemet svekkes.  Foto: Tore Skadal

leder

Støtteordningen for bedrifter som ble rammet av koronaen ble raskt etablert, utformet med betydelig raushet — og flittig brukt. Over 5,4 milliarder kroner er utbetalt siden drastiske smitteverntiltak og markedssvikt skapte en ny virkelighet for norsk næringsliv. At midlene har hatt god effekt når det gjelder å hindre oppsigelser og nedleggelser, er hevet over tvil.

Men med ordninger av et slikt omfang melder det seg noen spørsmål om både tydelighet, treffsikkerhet og om sikkerhet mot misbruk. E24 melder at Skatteetatens automatiske kontrollopplegg har stanset 17.000 søknader på i alt 1,3 milliarder kroner, søknader hvor vilkårene for støtte ikke er oppfylt.

Etaten har ikke oversikt over hvor mye som er henholdsvis misforståelser av kravene og bevisste svindelforsøk. Svindel ser hittil ikke ut til å være særlig utbredt. Nav, som samarbeider tett med Skatteetaten og Økokrim på dette området, har hittil anmeldt 12 av tilfellene med en sum på 20 millioner kroner.

Slike ordninger må i høy grad være basert på tillit, noe som i alt overveiende grad synes å ha fungert bra. Men svindlere finnes — og dem tar vi, fastslår fungerende skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

Både fiktive inntekter og stjålne identiteter er lagt inn i søknadsskjemaene. I visse tilfeller var det snakk om massefabrikkering av opp til ett tusen falske identiteter. Mens det sto på som verst ble både avdøde personer og til og med personer på høyt nivå i politietaten ført opp som permitterte arbeidstakere som det ble krevd lønnskompensasjon for.

Økokrim-sjef Pål Lønseth bekrefter at det skal slås hardt ned på koronasvindel. Jakten på juks, store eller mindre beløp, er fornuftig bruk av ressurser. For Navs del er det nødvendig å være på to spor samtidig: å rydde opp i tidligere Nav-skandaler og å bekjempe all misbruk av ordninger.

For svindel med skatt, trygdeordninger og koronastøtte er tyveri fra fellesskapet. Og om ikke det slås ned på misbruk av tillitsbaserte ordninger, vil det svekke tilliten til selve velferdssystemet. Men hele materialet fra kontrollen må gjennomgås.

Var støttekriteriene og prosedyrene klare nok? Og hva har kontrollen avdekket av læringspunkter, med tanke på nye omganger med støtteordninger? Det er spørsmål som fellesskapet fortjener svar på.

Minileder: Minus fire komma fire

Natt til mandag var det 4,4 minusgrader i Dividalen. Og vi skrev fortsatt august.

Den blir lang, denne vinteren.