Ingen hvilepute

UTVIDES: Adgangen til å permittere ansatte utvides til inntil 52 uker.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

leder

Adgangen til å permittere ansatte utvides til inntil 52 uker.

Dette for å motvirke unødvendige oppsigelser, som det heter i regjeringens begrunnelse. Beslutningen hilses på bred front med et «sent, men godt», eller «godt, men i seneste laget». At over hundre tusen ansatte og mange bedriftsledere ville ha fått en vesentlig bedre sommer med en tidligere avklaring, er jo udiskutabelt. Arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene har da også stått samstemt bak kravet om utvidet permitteringsperiode. Felles kamp har gode kår når staten betaler. Regjeringen har på sin side lenge tidfestet sin beslutning til august, etter å ha vurdert utviklingen på arbeidsmarkedet.

Krisepakker av historiske dimensjoner på rekke og rad krever evaluering med jevne mellomrom — og må sees opp mot et uforutsigbart fremtidsbilde. Hittil i koronatiden har den eksportrettede delen av næringslivet jevnt over klart seg bedre enn fryktet, men internasjonal økonomi garanterer som kjent ikke at dette vil vedvare og permitteringer unngås. Blant de hardest rammede i første omgang, er reiselivsnæringene og kulturlivet.

Alt i alt fremstår permitteringsutvidelsen som et riktig tiltak i dagens situasjon. Arbeidstagere får større trygghet, og med permittering i stedet for oppsigelser unngår bedriftene å ha mistet kompetent arbeidskraft når forholdene en gang normaliseres igjen. Men innvendingene mot utvidelsen må ikke slippes av syne. Hvis bedriften underveis i perioden må gå til innskrenkninger, er det ingen fordel å ha vært lenge borte. Med en raus permitteringsordning risikerer ansatte å bli «innelåst» når de i stedet burde ha vært på jobbjakt — og andre bedrifter mangler arbeidskraft.

Dette siste er vel ikke hovedproblemet foreløpig. Men omstilling har vært en felles målsetting innen politikk og arbeidsliv siden lenge før pandemien. Og en sikker prognose er at verden ikke vil være den samme når viruset en gang ebber ut. Statlige ordninger må stimulere til fremtidsrettet satsing. Å motvirke unødvendige oppsigelser kan i den sammenheng lyde like diffust som å fraråde unødvendige reiser. Næringslivet, og partene i arbeidslivet, må selv medvirke til at utvidet permitteringsordning ikke blir en hvileute i omstillingen.

Minileder: Munnbind

Fra mandag — og 14 dager fremover — blir det anbefalt å bruke munnbind i kollektivtrafikken. Men ikke overalt: – Vi anbefaler bruk av munnbind der smitten har økt. Fra mandag morgen anbefaler vi bruk av munnbind i Oslo kommune, til og fra Oslo, og i Indre Østfold, sier helseminister Bent Høie.

Noen må bruke munnbind, andre får munnkurv.