Krevende oppfølging

ETIKK: Å ansette Nicolai Tangen strider mot Norges Banks etiske retningslinjer, konkluderte representantskapet, som er det stortingsoppnevnte kontrollorganet for sentralbanken.   Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

leder

Mulighetene for interessekonflikt er åpenbare med en oljefondsjef med store eierandeler i hedgefondet Ako Capital som han selv har bygd opp. Staten og Norges Bank kjøper dessuten jevnlig utredninger fra akademiske institusjoner hvor den tilknyttede stiftelsen Ako Foundation er en stor bidragsyter. Å ansette Nicolai Tangen strider mot Norges Banks etiske retningslinjer, konkluderte representantskapet, som er det stortingsoppnevnte kontrollorganet for sentralbanken. Rapporten som ble avgitt i vår ble omtalt i vendinger som «kollisjonskurs mot bankens hovedstyre», som er den instansen som ansetter sjefen for Oljefondet. Selve kollisjonen fant sted mandag, under høringen Stortingets finanskomite hadde innkalt til.

Lederen av det tverrpolitisk sammensatte og i sak samstemte representantskapet, Julie Brodtkorb, fastholdt at faren for interessekonflikt ikke er eliminert. Og hovedstyrets leder, sentralbanksjef Øystein Olsen, fastholdt at konfliktfaren «for alle praktiske formål» er eliminert, det vil si mulig å håndtere. Videre anser representantskapet det som et lovbrudd at finansministeren ikke ble bedre informert om hva Tangen hadde fått gjennomslag for før ansettelsen.


Finansdepartementet: Norges Bank brøt ikke sentralbankloven i Tangen-ansettelsen

Finansdepartementet bekrefter overfor E24 at Norges Bank ikke brøt sentralbankloven i Tangen-ansettelsen, slik representantskapets leder tidligere åpnet for.


Olsen slet i oppklaringsrundene og hadde ingen god dag på jobben. Men hvordan vil Stortinget følge opp det som nå foreligger, og som prosedyremessig er upløyd mark?

Norges Banks uavhengige stilling er vedtatt av Stortinget. Stortinget kjenner bare statsråden, som det heter. Men finansministeren kan bare gripe inn med instruksjoner i helt ekstraordinære tilfeller. Å oppheve ansettelsen — en ukes tid før Tangens planlagte tiltredelse — ville sannsynligvis bety Olsens og hovedstyrets avgang, med hva dette ville gi av turbulens.

Representantskapet lister opp en rekke brudd på retningslinjer, regler og lover. Noen av bruddene er gjenstand for tolkninger, og politisk skjønn er som alltid et element i sluttrunden. Selvsagt gir det et sterkt signal når hele representantskapets politiske spektrum står bak kritikken. Men det mest sannsynlige er nok et passelig bredt stortingsflertall som gir passelig sterk kritikk av en prosess med alvorlige svakheter — og med krav om tiltak for å sikre tilliten til Oljefondet og dets nye sjef.

Minileder: Hold deg rolig

På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås, meldte regjeringen onsdag.

Det tryggeste er nok å holde seg rolig til situasjonen er under kontroll.