Innsats på bred front

Å slå tilbake mot de mørke krefter krever innsats på bred front

Folkebladet på lederplass onsdag 12. august 2020

HEDRET: Muhammad Rafiq (t.v.) og Mohammad Iqbal Javed ble torsdag hedret av politimester Beate Gangås for å ha overmannet gjerningsmannen under angrepet på al-Noor-moskeen i Bærum lørdag.   Foto: Oslo politidistrikt / NTB scanpix

leder

«Lærdom» er et nøkkelord ved ettårsmarkeringen for moskéangrepet i Bærum, der gjerningsmannen på forhånd hadde begått et rasistisk motivert drap på sin utenlandskfødte stesøster.

Etter 22.-juliterroren pekte en granskningskommisjon på «ressurser som ikke fant hverandre». Terrorangrepet åtte år senere avdekket politiressurser som brukte for lang tid på å finne frem til åstedet. Men det var mer som tok tid. PSTs oppjustering av trusselvurderingen seks uker før angrepet ble på grunn av ferieavvikling ikke formidlet til moskeene, til tross for at innledningen til id kunne være et tidspunkt å slå til på. Politiet tok selv initiativ til den uavhengige granskningen etter Bærum-hendelsen og må sørge for at rapporten setter fart i læringskurven.

Dette er nødvendig. Styrket terrorberedskap var jo et av formålene med den omstridte politireformen. Beredskap og forebygging er imidlertid oppgaver på to ulike plan, og den sistnevnte er per definisjon den mest omfattende. I granskningsrapporten som ble fremlagt tidligere i sommer, heter det at en bekymringssamtale etter tips om gjerningsmannens holdninger neppe kunne ha avverget handlingen. Forskning har for øvrig vist at slike samtaler paradoksalt nok kan forsterke en radikaliseringsprosess.

Når PST hevet trusselnivået, var det fordi det ble registrert økende høyreekstrem aktivitet i både lukkede og åpne grupper på nettet, blant annet med hyllest til massedrap i New Zealand og USA. Å overvåke disse løselige fellesskapene av forvillede sjeler med forkvaklede ideer er en krevende oppgave. Statsminister Erna Solberg lover mer ressurser til formålet. Men enda mer omfattende er oppgaven med å demme opp for strømninger i folkedypet som gir grobunn for ekstremismen.

Moskeangrepet kunne som kjent endt langt verre om det ikke hadde vært for to hedrede helter. Men det er alvorlig når norske muslimer fortsatt føler frykt for å samles i sine gudshus og ellers opplever en økende utrygghet. Terrortrusselen bryter med grunnlovfestet trosfrihet og utgjør motpolen til et samfunn preget av mangfold og toleranse – og en grunnleggende trygghet. Å slå tilbake mot de mørke krefter krever innsats på bred front, med opplysning og åpen debatt som noen av elementene.

Minileder: I samme båt

Hverken Oslo, Bergen eller Trondheim klarer å møte kravet for hvor mange de må kunne teste hver uke. NRKs oversikt viser at flere kommuner er i samme båt.

Er samme båten Hurtigruten?