Uvisse utsikter

Grense: Grenser gjenåpnes mens reisemål frarådes.   Foto: Trond Sandnes

leder

Grenser gjenåpnes mens reisemål frarådes. Land og regioner skifter farge til grønt og tilbake til rødt.

Uvissheten som preger på koronasommeren 2020 er til stede i full monn og vel så det når det gjelder utsiktene for norsk industri. I konjunkturbarometeret Statistisk sentralbyrå (SSB) fremla før helgen, sammenfattes utsiktene slik: «Stor usikkerhet og pessimisme». Det meldes om investeringsplaner som nedjusteres og om forventet, kraftig nedgang i ordretilgangen.

I nyhetsbildet kom kanskje det dramatiske oljeprisfallet etter koronaknekken i internasjonal økonomi litt i skyggen av de daglige smittetallene. Men prisfallet rammer særlig maritime og andre oljerelaterte næringer – og det rammer et oljeproduserende land med en åpen økonomi, selv om vi totalt sett er bedre stilt enn det meste av omverdenen. I tredje kvartal ventes sysselsettingen å avta betydelig for industrien samlet sett, og det ventes fallende oljeinvesteringer også neste år. Både SSB og økonomer som ellers figurerer i mediene har gode grunner til å være varsomme med sine vekstanslag. En uberegnelig pandemi gjør det krevende å spå om økonomi.

SSB-beskrivelsen av «stor usikkerhet og pessimisme» danner bakteppe også når Fellesforbundet i LO og NHO-foreningen Norsk Industri innleder årets lønnsforhandlinger neste mandag. Oppgjøret var i startfasen i vår, da koronaen raskt forandret virkeligheten i Norge og hos våre handelspartnere. Like nødvendig som det var å utsette oppgjøret, er det å virkelighetstilpasse kravene som den gangen ble skissert. Da blir romslige prosenter fort til snaue desimaler i møtet med et nulltilbud.

Nå vil både lav prisstigning og solid overheng fra i fjor gjøre det lettere å oppnå LOs overordnede krav om økt kjøpekraft, rekordlav rente bidrar også. Størst kan utfordringene bli når det gjelder forventningene innen offentlig sektor, særlig i samfunnskritiske virksomheter med ekstraordinær koronainnsats. Med rette pekes det på behovet for medvirkning fra regjeringen, i det mye omtalte trepartssamarbeidet i arbeidslivet. Men den såkalte frontfagmodellen — der bæreevnen til konkurranseutsatt industri legger rammene for oppgjøret – er avgjørende. Særlig i tider med «stor usikkerhet og pessimisme».

Mnileder: Lørdag hele uken

Når nordmenn er på ferie, har de lørdag syv dager i uken. – Vi har inntrykk av at noen av de som ville reist til Ayia Napa, nå har kommet hit, sier ordfører i Vågan kommune i Lofoten, Frank Johnsen til VG.

Men på Ayia Napa er det for tiden stille.