Styrket av koronaen

Angela Merkel og Emmanuel Macron.   Foto: John Thys, Pool Photo via AP

leder

Emmanuel Macron proklamerte en historisk dag for Europa, mens Angela Merkel med sin mer nøkterne stil snakket om et godt signal. Etter 90 timers forhandlinger var den i alle fall på plass, krisepakken mange hadde ansett som uoppnåelig i denne omgang og som med EU-president Charles Michels ord beviser troen på EUs fremtid. Og dimensjonene er virkelig historiske. 8.000 milliarder kroner settes inn for å dempe koronakrisen. At de langvarige dragkampene om fordelingen av krisemidlene endte uten høylytt misnøye fra noen av de 27 medlemslandene, kan gjerne sees som en kollektiv prestasjon.

Den mest synlige siden av dragkampen — og kompromisset — gjaldt hvor stor andel av milliardpotten som skal ytes i form av tilskudd og hva som skal gis som lån. De mest tilskudd-skeptiske, deriblant våre naboland Sverige og Danmark, fikk her forskjøvet tyngdepunktet mot en større låneandel. Men egentlig er det prinsipper, mer enn penger, som påkaller oppmerksomhet i tirsdagsmorgenens kompromiss i Brussel. For krisepakken finansieres ved låneopptak. Og at EU opptar lån, og medlemslandene setter seg i et gjensidig gjeldsforhold, er noe fremfor alt EU-lokomotivet Tyskland hittil har sett nærmest som et tabu.

Det er verd å merke seg at nesten en tredjedel av midlene øremerkes tiltak som fremmer det grønne skiftet, til forskjell fra de fleste nasjonale krisepakker. Dessuten knyttes det noen elementære krav til støttemottagerne om å sikre rettsstaten — med et håp om å påvirke utviklingen i Ungarn og Polen. Tilsvarende krav gjelder bruken av støttemidlene, blant annet og ikke minst overfor Italia hvor man kan frykte at EU-overføringer forsvinner i et pensjonssystem med påtrengende reformbehov.

De 17 landene som mottar støttemidler har et stort ansvar for å sikre bærekraften i den økonomiske solidaritetslinjen som EU her har slått inn på og som per definisjon utgjør et skritt i føderal retning — og et lyspunkt for europrosjektet. Eller om man vil: Med koronapakken viser EU en evne til samhold og omforente løsninger på en internasjonal scene som ellers preges av splittende polarisering, svekkelse av internasjonale organisasjoner og innslag av usunn nasjonalisme. Dette gir, som Merkel sier, et godt signal.

Minileder: Markering

Til tross for situasjonen med korona ble 22. juli markert på en verdig måte i hele landet i går. En dag som har satt dype spor i både folk, nasjonen og ikke minst de som mistet noen av sine kjære.

Vi må aldri glemme.