Må få opp farten

Nå har vel hverken Nav eller de øvrige etatene så mye ledig kapasitet for tiden

Folkebladet på lederplass onsdag 22. juli 2020

BYTTER JOBB: Hans Christian Holte forlater til høsten topplederjobben i Skatteetaten for å bli Nav-sjef.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

leder

Fire sentrale instanser opererer sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Men lovverket står fremdeles i veien for informasjonsdeling mellom dem, fastslår Hans Christian Holte som til høsten forlater topplederjobben i Skatteetaten for å bli Nav-sjef, to av etatene som sammen med Arbeidstilsynet og politiet inngår i de såkalte A-krimsentrene. Når for eksempel politiet får inn et tips om trygdejuks og skattesvindel, er det ingen automatikk i at det kan deles med Nav eller Skatteetaten. Problemet har vært følbart i mange år og ble sist tatt opp med departementet i fjor høst, men dette tar altfor lang tid, sier Holte i et NTB-intervju, der han etterlyser «de nødvendige verktøyene for å kunne gjøre jobben skikkelig»

Det ligger i sakens natur at samfunnet har mye å vinne på en effektiv verktøybruk i dette arbeidet. En analyse som er gjengitt i regjeringens strategiplan mot arbeidslivskriminalitet opererer med en årlig «verdiskaping skjult for omverdenen» på et sted mellom 28 og 108 milliarder kroner. Omfanget anses størst innen byggenæring og veitransport. Bilvask, renhold, servering og skjønnhetspleie er andre bransjer hvor myndighetene har kommet mye grov kriminalitet til livs i senere år, mye også på tvers av bransjer.

Men også i kampen mot et alvorlig samfunnsproblem må den klassiske avveiningen mellom effektivitet og rettssikkerhet holdes i hevd og elementære personvernhensyn ivaretas. Men nødvendige avklaringer må kunne foretas innen en rimelig tidsramme. I et tilsvar til Holte varsler statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet et snarlig forslag som vil gi bedre muligheter for deling av taushetsbelagt informasjon, men tilføyer at også dagens regler gir større handlingsrom «enn mange tror».

Nå har vel hverken Nav eller de øvrige etatene så mye ledig kapasitet for tiden. Men generelt sett og uavhengig av Sættems situasjonsbeskrivelse: Gode kunnskaper om regelverket – hos medarbeidere i alle relevante deler av de store etatene – er en forutsetning for at informasjonsdelingen skal fungere.

Minileder: Ladekaos

Nettverket av hurtigladere blir satt på en kraftig prøve denne sommeren. Elbilforeningen melder om flere timers venting i ladekø, skriver Dagens Næringsliv.

Det er med andre ord ingen tvil om at elbilder er i støtet.