Inkonsekvent lovverk om øl, mat og drivstoff

ØL: Om bensinstasjoner skal kunne selge øl bør den enkelte kommune kunne avgjøre. 

En sak som med fordel kan overlates til den enkelte kommune å avgjøre

Folkebladet på lederplass fredag 26. juni
leder

Dagligvarebutikken kan sette opp ei bensinpumpe, men bensinstasjonen får ikke selge øl. Ved første øyekast virker problemstillingen kanskje noe søkt. Men når Konkurransetilsynet anbefaler likebehandling, er perspektivet den såkalte bransjeglidningen som finner sted mellom dagligvarekjedene på den ene siden og kiosker og bensinstasjoner på den andre.

Bensinstasjonene selger stadig mer dagligvarer, og kjedene satser på «mat i farten»-produkter. Det er i forbrukernes interesse at de forskjellige aktørene kan konkurrere på like vilkår, og med konkurranse også på ølsalg må dagligvarebransjen skjerpe seg, og, lyder resonnementet.

Motargumentene gir seg selv. Generalsekretær Pernille Huseby i Rusfeltets samarbeidsorganisasjon Actis påpeker at antallet utsalgssteder ville øke betraktelig — utover de rundt 4.500 som finnes allerede.

Økt tilgjengelighet — og lavere pris, som er en forventet følge av konkurransen — strider mot alkohollovens formål: Å begrense alkoholbrukens skadelige sider. Folkehelsehensynet må veie tyngre enn nærings- og forbruker, sier Huseby til E24. Kort sagt finnes det vektige argumenter på begge sider — og samtidig en forutsigbarhet i debatten.

Prisutslagene gjenstår jo eventuelt å se. Uansett vil de neppe bli store nok til å bremse taxfree- og harryhandelen. Og når det gjelder tilgjengelighet, viser statistikken en nedgang i forbruket på nær 11 prosent i en tiårsperiode hvor antallet dagligvarebutikker økte med 215 og polutsalg med 76.

Å se på endringene innen handelsmønstre og servicenæringene gir et bedre utgangspunkt for å vurdere visse sider ved lovverket. Det er også et distriktsperspektiv i dette. Bensinstasjoner har ofte en annen rolle i utkantene enn i sentrale strøk.

For å illustrere inkonsekvensene med dagens lovverk, kan en kunde bestille øl i nettbutikken og hente det ut på post i butikk — som i enkelte tilfeller er bensinstasjonen. Alt i alt virker Konkurransetilsynets anbefaling som en fornuftig og forsvarlig oppmyking av loven.

Og det dreier seg jo ikke om noe påbud. Hvorvidt bensinstasjoner skal kunne selge øl, i likhet med dagligvarebutikker med eller uten bensinpumpe utenfor, er en sak som med fordel kan overlates til den enkelte kommune å avgjøre.

Minileder: Årets tittel

«Kystvakten traff Cadillac med «gummikuk», kunne vi lese i en tittel på blant annet VG.no og Folkebladet.no torsdag.

«Naken greve jager neger med øks» er dermed bare blitt for en parentes å regne.