Nødvendig ny runde om politiet

REFORM: Uansett regjering etter neste valg er det nødvendig å videreføre politireformen. 

Men å videreføre en politireform blir nødvendig

Folkebladet på lederplass torsdag 25. juni
leder

Politiet var blant etatene med åpenbare reformbehov da Solberg-regjeringen overtok etter de rødgrønne i 2013, og problemene under 22. juli-hendelsen var bare én del i dette bildet. Men en tung reform stiller store krav til gjennomføringen, jo tyngre dess større. Derfor er det på tide med en ny politisk debattrunde om en omstridt reform.

I de snart syv årene som er gått, har regjeringen nå sin åttende justisminister. De hyppige skiftene da Frp bestyrte departementet, og reformen, ble i seg selv et problem for framdriften. Nå ble det Monica Mæland (H) som fikk sisteetappen, og som tirsdag framla stortingsmeldingen med evaluering av reformen og veien videre, et år på overtid. På høy tid er det i alle fall med en ny, grundig stortingsdebatt om temaet.

Terrortrusselen, datarelatert kriminalitet og narkorelaterte gjenger i storbyene utgjør noen av etatens store utfordringer. Samtidig har overgrep mot barn og vold i nære relasjoner fått høyere prioritet.

De alvorligste kriminalitetsformene krever betydelige ressurser og spesialkompetanse. «Sentralisering» er i denne sammenheng en lite treffende kritikk, og å gjenopprette flest mulig lokale lensmannskontorer med sine varierende åpningstider blir et lite framtidsrettet opposisjonskrav.

Men det var heller ikke særlig smart av Solberg-regjeringen å forsøke å selge inn sitt prosjekt som «nærpolitireformen». Merkelappen kunne meldes til forbrukerombudet, og den brukes da heller ikke lenger. I stortingsmeldingen vektlegges tvert imot at stillingsveksten fremover skal skje «ute i distriktene».

Responstid, tilgjengelighet og forebyggende virksomhet er noen av stikkordene for et arbeid som langt fra er i mål — og som griper rett inn i folks trygghet og tillit til politiet.

At «politiet skal være synlig og tilstedeværende der det er behov», tilsier både økte ressurser, at stillitsveksten i større grad tilfaller den operative tjenesten og en fortsatt målrettet effektivisering av den omfangsrike etaten. Ap forlot i fjor det opprinnelige reformforliket med regjeringspartiene, uten noen tydelig markering av eget alternativ og under press fra Sps sentraliseringsretorikk.

Men å videreføre en politireform blir nødvendig, uansett regjering etter neste valg. Den nye politimeldingen burde derfor sikre reformen politisk bærekraft.

Minileder: Sett fra sjøen

Regjeringen endrer reglene slik at Hurtigruten kan la utlendinger oppleve norskekysten, men de får ikke gå i land.

Null lokale ringvirkninger av turiststrømmen, der altså.