«Fjordgård fortjener havneutbygging»

FISKERIHAVN: For 15 år siden ble det tatt privat initiativ for å få til ei fiskerihavn i Fjordgård. Senere ble prosjektet overlatt til kommunen. Prislappen viser at det vil koste 45 millioner kroner å bygge moloer og etablere næringsområder og infrastrutur i tilknytning til havna.  Foto: Vidar Bjørkli

leder


Torsdag blir en skjebnedag for bygda Fjordgård på Senja. Da skal kommunestyret ta stilling til havneutbygginga i fiskeværet — et prosjekt som er helt avgjørende for framtidig aktivitet og bosetting — og satsing på sjømat i storkommunen. Til tross for ekstreme økonomiske utfordringer for Senja kommune — dette prosjektet kan ikke politikerne si nei til nå.

Situasjonen som er oppstått er komplisert å håndtere for kommunen og politikerne. Årsaken er at prosjektet blir 20 millioner kroner dyrere enn forutsatt. Men både Kystverket og fylkeskommunen har allerede bidratt tungt. Nå hviler resten av ansvaret for finansieringen på Senja kommune. Et nei i kommunestyret nå betyr trolig at hele prosjektet grunnstøter.

Det er 15 år siden den ble tatt et privat initiativ til å bygge ein skikkelig fiskerihavn i Fjordgård, som er det eneste fiskeværet på Senja uten skikkelig fiskerhavn.

Bygginga av moloene som skulle gi Fjordgård-samfunnet ei trygg havn var først kostnadsberegnet til 34 millioner kroner. Men i anbudsrunden gikk man på en smell. Totalprisen med kaier havnet på ca. 50 millioner kroner.

Kommunen avlyste dermed hele anbudskonkurransen, og gikk i dialog med Kystverket om forlenget frist for realisering — og om ei tilleggsbevilgning. Begge deler ble avslått. Og Kystverket har gitt kommunen frist ut denne uka med å fatte et politisk vedtak som bekrefter finansieringa og oppstart på havna. Hvis ikke sier Kystverket at tilskuddet som ble gitt på 14 millioner kroner i 2018 ryker. Også fylket har støttet prosjektet med 4,5 millioner kroner.

Det politikerne i Senja i realiteten skal stemme over torsdag, er om Fjordgård skal få sin etterlengtede havn eller ikke. Et nei nå betyr at man rykker tilbake til start, og konsekvensene sier seg selv.

At bygdefolket peker på både Olderhamna, Finnfjord og Klubben er til å forstå. Forståelig er også kravet om at det nå er det Fjordgård sin tur. Det satses tungt i bygda — og en ny generasjon fiskere er i ferd med å satse tungt i nye fartøy. Uten ei skikkelig havn vil forholdene for framtidig satsing i Fjordgård være håpløse.

Bygdefolket mener investeringene i et langsiktig perspektiv vil lønne seg for Senja kommune. Mye tyder på at de har rett. Sjømatnæringa er den viktigste i Senja kommune, og satsingen på infrastruktur har vært tung i mange år. Allerede har det gitt enorm avkastning, i form av arbeidsplasser og store skatteinntekter fra både fiskere og industri. Ny havn i Fjordgård er en viktig bit i dette bildet.

Derfor må politikerne si ja torsdag!

Minileder

Faren over?

NVE mener faren for storflom i Målselva er betydelig mindre etter befaringen med fly over fjellområdene i indre Troms. Men kommunen senker ikke skuldrene.

Først må vannstanden senke seg.