Helt avhengig av sosiale medier

FALSKE NYHETER: Den amerikanske presidenten sender 26 meldinger på Twitter hver dag. 

Meninger er frie, men fakta er hellig

Folkebladet på lederplass tirsdag 2. juni
leder

Donald Trumps evinnelige munnhuggeri med de etablerte mediene — «fake news media» — er en vesentlig suksessfaktor overfor tilhengerne. Men hva når presidenten retter skytset mot det mediet hvor han selv uhemmet og ufiltrert sprer sitt budskap? Trump reagerte kraftig da Twitter nylig, og for første gang, utstyrte to av hans meldinger med et varsel om villedende informasjon og en lenke til korrigerende opplysninger.

Og da han fyrte av en melding mot opptøyene i Minneapolis — nasjonalgarden er underveis, og skytingen starter når pøbelen starter plyndringen — kom det opp en merkelapp om brudd på Twitters regler mot å fremme voldsbruk. Twitter hadde imidlertid besluttet å la meldingen passere ut fra «offentlighetens interesse».

Straffereaksjonen kom i form av en presidentordre om å få opphevet de sosiale medienes lovfestede ansvarsfrihet for alt som publiseres på disse plattformene, en lov fra internettselskapenes barndom med det formål å beskytte det man så som en viktig utvidelse av ytringsfriheten.

Skulle presidentordren bli en realitet, ville Twitter, Facebook og de øvrige kunne saksøkes for alt hva mangfoldet av brukere publiserer.

At noe slikt skulle vinne fram gjennom den forestående lovprosessen, anses som usannsynlig. Men det er heller ikke lett å tenke seg hva slags bemanning nettstedene måtte bygge opp for å kvalitetssjekke flommen av meldinger fra alle hold og kanter.

Trump alene har hittil i sin presidenttid postet 18.000 uriktige eller villedende påstander, ifølge Washington Post. At han selv i praksis — frivillig — skulle vingestekke kanalen hvor han daglig sender 26 meldinger i snitt, fremstår som det mest usannsynlige i hele Twitter-feiden. Det er nok tomme trusler.

Men det blir interessant å se hvordan de sosiale mediene for sin del går videre i diskusjonen om en form for redaksjonelt ansvar og med praktiseringen av sine egne regler for upassende innlegg. Meninger er frie, men fakta er hellig, sier et gammelt ord.

Utfordringene melder seg i nettstedenes hjemland, et dypt splittet USA — hvor fløyene har hver sin sannhet, og presidenten vil sikre gjenvalg ved å fyre opp under splittelsen.

Det får han problemer med dersom Twitter skulle innlemmes i «fake news media».

Minileder: Årets utland

Erna Solberg har pekt på Danmark som vår koronavenn i sommer, og stedet der nordmenn bør legge ferien dersom vi skal til utlandet.

Det blir deilig å være norsk i Danmark. Kun Danmark.