«Hjemmekontor kan gi distriktsarbeidsplasser»

MINIleder

HJEMME BEST: Hjemmekontor kan bli mer vanlig i årene framover. 

Jobben er noe du gjør, ikke et sted du drar til

leder


Temaet «hjemmekontor» gjør krav på et eget kapittel i fortellingen om koronavåren 2020. Og hva med denne kontorløsningen når restriksjonene løses opp og samfunnslivet normaliseres igjen? En fersk undersøkelse blant de ansatte i Statsbygg viser at over halvparten ønsker å jobbe mer hjemmefra når pandemien er over — noe som har et atskillig videre perspektiv enn smittehensyn.

Mer effektive arbeidsdager med færre avbrytelser og langtrukne møter og mindre reisetid er blant fordelene som listes opp. Arbeidsmiljø, effektivitet og trivsel er jo velkjente elementer også i diskusjonen om åpne landskap kontra enkeltkontorer.

Kjellerstua eller kjøkkenbordet fremstår som det ultimate cellekontoret, i alle fall når skolen og barnehagen ikke er koronastengt.

I et innlegg i Dagens Næringsliv lørdag tas ideen et solid skritt videre, med hjemmekontor som grunnlag for friere bosetting. Her er det på tide at staten nyttiggjør seg erfaringer fra mange private bedrifter, framholder leder i den marine kunnskapsbedriften Salt, Kjersti Eline T. Busch, og Audhild Dahlstrøm, analytiker i Sparebanken Nord-Norge.

For dyktige folk finnes ulike steder i landet, og fordelen ved å la dem jobbe der de ønsker å bo, er større enn ulempen, hevdes det.

Departementer, direktorater og andre statlige instanser tilbyr spennende arbeidsplasser — de fleste plassert i Oslo-området, mens en og annen instans er flyttet ut, stort sett til mellomstore byer.

Men statlige arbeidsplasser bidrar til befolkningsveksten i byområdene, mens folketallet stadig synker i distriktene. Spredt bosetting i staben kan bidra til bedre beslutninger. Og den digitale infrastrukturen blir stadig bedre. Argumentene bygger kort sagt opp under den nye læresetningen om at jobben er noe du gjør, ikke et sted du drar til.

Nå har nok mange av koronavårens hjemmekontorister også gjort seg noen tanker om utflytende skille mellom arbeid og fritid. Og digital kollegalunsj blir neppe helt det samme. Det er i det hele tatt grunn til å tro at sterke og attraktive fagmiljøer i det minste forutsetter en kombinasjon av nettmøter og fysisk nærvær. Men her er det mye upløyd mark — med muligheter som bør inspirere så vel forskere som statlige beslutningstakere.

Minileder

Hval på turnè

Hvithvalen «Hvaldimir», som dukket opp i Hammerfest for ett år siden, fortsetter sin turnè i Nord-Norge. Nylig var hvalen i Botnhamn og Årberg på Senja, og i helga på Engenes utenfor Harstad.

I disse koronatider, der det meste er avlyst og utsatt, får Hvaldimir all oppmerksomheten den ønsker på sin seiersturnè sørover i landet.