Fullverdig skole- og helsetilbud til barna

ÅPNING: Det er viktig at skolehverdagen normaliseres for barn og unge.  Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

leder

Skoletilbudet til barn og unge må bli fullverdig så snart som overhodet mulig. Det samme gjelder helse- og aktivitetstilbudet. Derfor er det gode nyheter at både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil foreslå å gjenåpne alle idretter for barn og unge allerede fra 1. juni. Regjeringen vil foreløpig ha 15. juni som dato for idrettsstart, og først og fremst idretter uten mye nærkontakt.

Den spesielle situasjonen i skolen er neppe over ved skoleslutt i vår. Kunnskapsminister Guri Melby (Venstre) har allerede varslet at det blir en uvanlig skolehverdag også til høsten.

Det innebærer at elever og lærere fortsatt må forholde seg til strenge smittevernregler. Det som nå er viktig er at fylkeskommunen, kommuner, skoleledere og lærere allerede nå starter prosessen med å finne gode løsninger — slik at elevene kan ha et så fullverdig skoletilbud som overhodet mulig når klokkene ringer inn i august.

Skolene fortjener ros for arbeidet som ble gjort før skolene åpnet i vår, og ikke minst etter at undervisningen kom i gang. Også skolefritidsordningen (SFO) og barnehagene har lagt ned en ekstraordinær innsats. Det ble på rekordtid tilrettelagt for digital undervisning, uteskole har blitt gjennomført med bravur til tross for elendig vårvær i nord. Og etter rapportene å bedømme har både barnehagene og SFO kjørt gode opplegg.

Selvsagt varierer tilbudet fra skole til skole, ikke minst på grunn av størrelsen på bygningene og øvrige fasiliteter. Men i all hovedsak har dette forløpt meget bra.

Hvordan undervisningen vil fungere når vi er i gang igjen til høsten, er for tidlig å si. Alt avhenger av smittesituasjonen i befolkningen i løpet av sommeren. Til tross for denne usikkerheten, må skoleeierne og skolelederne legge grunnlaget for at flest mulig elever kan møte opp fysisk i klasserommet. Å leie lokaler er et åpenbart alternativ som fylkeskommunen og kommunene må vurdere. Lærerne må få all mulig kunnskap og verktøy som er nødvendige.

Også skoleskyssen må løses. Hvis bussen må gå med halvparten så mange passasjerer, må man enten ha ulik start og slutt på skoledagen, eller sette opp flere busser. Fylkeskommune og kommunene må sammen finne gode løsninger.

At idretten kommer i gang så snart som mulig er også fundamentalt viktig. Ifølge NRK vil Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet lage en veileder som innstiller på åpning av idretten allerede 1. juni, to uker før regjeringens opprinnelige forslag. Avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet sier til NRK at man har god kontroll på smittesituasjonen, og at barn og unge skal prioriteres. Det er godt nytt. En normalisert hverdag så snart som mulig for de unge er ekstremt viktig.

Minileder: Kjedelig

Politikerne i nye Troms og Finnmark fylke vil bruke 200.000 kroner — pluss moms — på et nytt fylkesordførerkjede.

Som må smeltes om når det nye fylket blir oppløst?