Viktige avklaringer for reiselivet

Denne sommeren og resten av året handler det om å holde hodet over vannet

Folkebladet på lederplass onsdag 20. mai 2020

GJENÅPNES: Samfunnet er i ferd med å gjenåpne — det er viktig spesielt for reiselivet.  Foto: Petter Egge

leder

Samfunnet gjenåpnes, forsiktig og kontrollert. Spesielt viktig er det at maskineriet kommer i gang for det lokale reiselivet, som er ille ute og kjøre. Nå gjelder det å berge stumpene denne sommeren.

Og det er lokalbefolkninga og norske gjester som det må spilles på lag med. Bare slik kan noe av det tapte tjenes inn igjen.

Regjeringen har denne uka innført det som i praksis er et innreiseforbud til Norge fram til 2021. Det er klart etter at justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner.

For å hindre spredning av koronavirus skal dette gjelde helt fram til 1. januar. Det skal utelukkende gis unntaksbestemmelser som avhjelper situasjonen for sektorer med kritiske behov, som eksempelvis helsevesenet.

Regjeringa har dermed kommet med viktige avklaringer, som gjør at spesielt reiselivet vet hva de kan foreholde seg til. Hele 2020 er trolig «tapt» når det handler om utenlandske turister. Aktørene i reiselivet kan nå slette alle bestillingene denne sommeren fra Tyskland, Storbritannia, USA, Japan og ellers på kloden, og rette sin innsats inn mot lokalmarkedet og utelukkende norske turister.

Å erstatte utlendingene med nordmenn fullt ut er en umulighet. Antallet utenlandske turister i Norge, og også i vårt lokalområde, har eksplodert de siste årene. Og de legger igjen mye penger. I Norge totalt dreier det som om 50 milliarder kroner — av totalt 120 milliarder i omsetning for reiselivsbransjen.

Det betyr store tap og overhengende fare for konkurser. I vår region har vi mange små aktører, gjerne med bare to og tre ansatte, som får enorme utfordringer med å holde hjulene igang,

Å stable reiselivsnæringa på beina igjen er ingen quick fix, simpelthen fordi vi er så avhengige av at maskineriet smøres på nytt, at flyene kommer og går, at etterspørselen igjen tar seg opp og at vi klarer å holde på kompetanse og «trua» på bedre tider.

Erfaringer har også vist oss at kriser kan forløse gode ideer og innovative løsninger. Der ligger det også muligheter som kan gripes, både for å styrke den forretningsmodellen man jobber med, eller klekke ut nye konsepter som skaper aktivitet og arbeidsplasser.

Men denne sommeren og resten av året handler det om å holde hodet over vannet. Vi må satse på nordmenn, og at slagordet «Norge — ditt nærmeste ferieland» lever opp til innholdet.

Minileder: Kongens hei

Kong Harald og resten av kongefamilien har høstet lovord og takknemlighet etter at de kjørte rundt i Oslo i åpen bil for å hilse på folket 17. mai.

Kongens hei er helt konge!