Regjeringens utrolige havbruks-regnestykke

LaKSESKATT: Regjeringa gir med den ene hånda, men tar grovt tilbake med den andre. 

leder

Det hørtes så forlokkende ut; Regjeringen foreslo i revidert nasjonalbudsjett en produksjonsavgift på oppdrettslaks som ville gi kommunene en halv milliard kroner i ekstrainntekter. Men det som ikke sto i samme regnestykke var at regjeringen samtidig vil avvikle Havbruksfondet. I sum vil det bety flere titalls millioner i tap for kommunene.

For Senja kommune framstår regnestykket slik: Dersom Havbruksfondet avvikles vil Nord-Norges største sjømatkommune gå fra 112 millioner kroner i inntekter i 2020 til usle 32 millioner. Et tap på 80 millioner kroner. Den «forlokkende» produksjonsavgiften vil utgjøre fire millioner kroner i inntekter. «Småpenger og lommerusk» sier Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen.

Også alle andre havbrukskommuner rammes. «Staten raner kommunene», sier Salangen-ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Verken hun eller Eliseussen kan i sin villeste fantasi tenke seg at regjeringen kan mene alvor med denne endringen, og regner med at forslaget blir stoppet allerede før den nærmer seg en realitetsbehandling. Det er det all grunn til å forvente. Her har regjeringen forregnet seg skikkelig.

Også en av regjeringas egne, Høyres stortingsrepresentant Kent Gudmundsen fra Troms, er sterkt kritisk, og mener det må komme en justering av ordingen som er foreslått. Den samme Gudmundsen var først i fyr og flamme over regeringens forslag om produksjonsavgift, men hadde da ikke tatt med avviklingen av Havbruksfondet i sin hyllest: «Jeg hadde ikke det fulle og hele bildet», forklarte Gudmundsen da han slo retrett onsdag.

Oppdrettsnæringa er svært lønnsom, og får nyte godt av fellesskapets ressurser. Da er det riktig at de bidrar ekstra inn i kystkommunekassene. Det er både politikere og næringa selv enige om — uenighetene har dreid seg om hvilke innordning en ytterligere skattlegging skal ha.

Tirsdag fremmet regjeringa forlslaget om en produksjonsavgift på slaktet matfisk i oppdrettsnæringa — som i all hovedsak dreier seg om laks. For hvert kilo slaktet fisk, skal 40 øre gå til vertskommunen for anlegget. Forslaget er i store deler likt det Torgeir Knag Fylkesnes (SV) fremmet tilbake i 2016 — som da ble utskjelt av høyresiden. Og forslaget er i utgangspunktet godt. Men det regjeringa ikke snakker like høyt om, er at der inntektene fra brukstillatelsene nesten i sin helhet før har gått til kommunene — skal nå kun 25 prosent gå til kystkommunene. Resten skal gå til staten.

Det er forståelig at regjeringa ønsker å sikre egne inntekter i en usikker tid med store utgifter, men det vår være måte på. Regjeringa bør heller sikre at pengene blir hvor verdiskapninga skjer. Bare slik belønner man kommunene med en fornuftig kompensasjon for at det legges beslag på verdifulle kystområder.

Minileder: Ja vi elsker?

Kulturminister Abid Raja stenger slottsplassen, men håper folket vil synge så høyt på 17. mai at det kan høres helt til Slottet.

Vi nordlendinger er høyrøstet, men det får være måte på.