Uakseptable kutt — sårbare rammes

Bensin på bålet for de som fra før er sterkt provosert

Folkebladet på lederplass 14. mai

PROVOSERENDE: For å unngå mer sinne å frustrasjoner må politikerne omgjøre vedtaket. Faksimile av Folkebladet mandag. 

leder

Politikere og administrasjon i Senja og Sørreisa kan ikke være bekjent av de kutt som er foretatt innen oppfølging av kreft- og diabetessyke i de to kommunene. Vedtakene om å kutte i stillingene som kreftkoordinator og diabetessykepleier må snarest mulig oppheves. Kuttene rammer sårbare grupper, og er fullstendig uakseptable.

Det var formannskapsmedlem Jon Kvistad fra Senjalista som først slo alarm i all offentlighet i et leserinnlegg i Folkebladet fredag. I innlegget «Viktige tilbud legges døde» viste han til at 2.000 innbyggere i Senja og Sørreisa vil rammes av at stillingen som kreftkoordinator er redusert og at stillingen som diabetessykepleier er satt vakant fra 1. mai.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. I mandagens utgave av Folkebladet rykket medlemmene i de lokale kreftforeningene ut med sterk kritikk. «Vi er rimelig opprørt, dette er rett og slett tragisk», uttalte Ann-Kirsti Haugsnes, leder av Brystkreftforeningen på Finnsnes. Også leder i Prostatakreftforeningen i Troms, Hans Takøy, var klar i sine uttalelser: «Tenk av noen anser kreft- og diabetesrammede som såpass lite verdifulle at de tar bort hjelpen», sa Takøy til Folkebladet mandag.

Kommunalsjef for helse og omsorg i Senja kommune, Jorid Meyer, understreker at kreftkoordinator ikke er fjernet, men redusert — og at diabetessykepleier-stillingen er satt vakant fra 1. mai. «Alle som har behov for kreftomsorg i Senja og Sørreisa får det tilbudet de har behov for», sa Meyer til Folkebladet tirsdag.

De frivillige foreningene som representerer hundrevis av kreft- og diabetesrammede blir neppe overbevist og beroliget av en slik uttalelse. Distrikssjef i Kreftforeningen i Troms, Brage Larsen Sollund, er sterkt bekymret, om mener kreftrammede og deres familier i Senja og Sørreisa rammes tungt. Og paradoksalt nok skjer dette midt i koronapandemien, hvor en godt lokalt tilbud med kreft- og diabetesomsorg er ekstra viktig.

Ifølge kommunalsjef Jorid Meyer sparer de to kommunene 440.000 kroner på å kutte i disse tjenestene. Med respekt å melde; Dette er småpenger i den store sammenhengen. De to kommunene kan slett ikke leve med at sårbare grupper rammes så tungt av kutt som i de totale kommunebudsjettene er som små fnugg å regne.

Og selvsagt: Dette er bensin på bålet til de som fra før er sterkt provosert av store overskridelser og høye lederlønninger i Senja kommune. For å unngå enda mer sinne og frustrasjon må politikerne snarest omgjøre det omstridte kuttvedtaket.

Minileder: Død og begravet

Snøen ligger fortsatt meterdyp flere steder i regionen, og selv ikke den nye mai-snøen ser ut til å forsvinne som dugg for sola.

Kan vi en gang for alle begrave det tullete uttrykket «tine-snø»?