Den store nedturen utenfor regjering

NEDTUR: Håpet om å vinne velgere ved å gå ut av regjering, har forløpig mislyktes for Siv jensen og Frp. 

leder

Dersom Fremskrittspartiet trodde på en solid opptur og et bedre liv i opposisjon da de trådte ut av regjeringen, kan vi slå fast at de tok feil så det suste. Partiet faller som en stein på målingene, og sliter maksimal med å finne tilbake til «drømmeposisjonen» der de kan stå på utsiden og kritisere alt og alle — og vinne oppslutning i brede lag av «folk flest».

Tendensen er tydelig i målingene som er publisert hittil i mai. Frp har falt ned til et snitt i underkant av ti prosent — på én måling helt ned i åtte. Underlagsmaterialet viser dessuten at partiet har de minst lojale velgerne. Mens eks-partner Høyre har fått sin solide styringsgevinst under koronakrisen, må Siv Jensen notere den største tilbakegangen.

Nedturen startet imidlertid før koronaen — etter et målingshopp da Frp gikk ut av regjeringen. Det gis ingen opplagt strategi for økt oppslutning når den politiske hverdagen vender tilbake.

Asylpolitikk har mindre mobiliseringseffekt i en tid uten asylsøkere, og lavere skatter og avgifter har neppe samme appell etter de tverrpolitiske krisepakkene. Det blir heller ikke lett å kritisere beredskap og helsepolitikk hos den regjeringen hvor Frp selv deltok fram mot pandemien. Og et regjeringsoppbrudd er jo en engangsmulighet. I sine målingskommentarer har imidlertid drivkreftene i oppbruddet funnet et blikkfang som nå blankpusses: Norge må sette sine egne interesser først.

Utsagnet finner gjenklang i en noe besynderlig debatt, eller opphetet strid, om statsråder med FNs bærekraft-pins på jakkeslaget. Rare signaler, mener Jon Helgheim, som har lagt ut et bilde av seg selv med det norske flagget på brystet og ikke akkurat tar bruken av det fargerike FN-hjulet i beste mening. Merket symboliserer for øvrig «verdens felles arbeidsplan» for blant annet å utrydde fattigdom og sult, og fremme helse, utdanning, likestilling og klimamål.

Å konstruere, eller hisse opp, en motsetning mellom nasjonale interesser og internasjonalt medansvar er et kjennetegn ved høyrepopulismen i Europa og USA. Men det som for noen er forbildet, «Amerika først», symboliserer en nasjonalisme basert på den sterkestes rett og utgjør motsatsen til USAs tradisjonelle lederrolle i det regelstyrte, gjensidig forpliktende internasjonale samarbeidet som har bidratt til utvikling og redusert konfliktfaren siden andre verdenskrig.

Men FN, WHO, Verdensbanken, EU og andre samarbeidsinstanser trengs, ikke minst i krisetider, og ikke minst for små nasjoner. Hvordan «Norge først»-utspill fra ulike Frp-hold arter seg framover, vil fortelle noe om forholdet mellom fløyer i partiet.

Minileder: Ølrekord

Mack setter ølrekord under koronakrisen.

Corona taper markedsandeler.