Viktig oppgave for sykkel-entusiasten

MEDLEM: Knut-Eirik Dybdal, velkjent sykkelprofil i nord, er medlem i korona-kommisjonen.  Foto: Odd Leif Andreassen

leder

Knut-Eirik Dybdal, mest kjent som ildsjelf for Arctic Race of Norway, er utnevnt som medlem av den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen. Det er et viktig verv Dybdal er tildelt — og et godt valg av Erna Solberg. Dybdals bakgrunn som lokal hotelldirektør og leder for et av Nord-Norges viktigste idrettsarrangementer er perfekt. Nettopp reiseliv og idrett er blant områdene som er sterkest rammet av koronaen.

Fredag ble det gjort kjent at Dybdal, Arctic Race-direktør og hotelldirektør i Harstad, er blant de utvalgte i den regjeringsutnevnte, uavhengige koronakommisjonen. Som den eneste fra Nord-Norge skal Dybdal, som også innehar sentrale roller i Nordnorsk Filmkommisjon og Alpin VM 2027, bidra til å kaste lys over myndighetenes håndtering av koronakrisen.

Det er med andre ord et viktig og framtidsrettet arbeid Dybdal skal være en del av. Bakgrunnen for granskingsarbeidet er nemlig åpenbar: Dette vil skje igjen, og da handler det om å være best mulig forberedt.

Diskusjonen har gått høyt om kommisjonen er utnevnt for tidlig, og at det er vanskelig, for ikke å si umulig, å vurdere myndighetenes håndtering av koronapandemien mens den ennå pågår for fullt. En slik kommisjon skal jo i utgangspunktet oppsummere når det hele er over — og kaste et blikk bakover for å gi råd om hvilke forbedringen som kan og bør gjøres dersom det skjer på nytt.

At kommisjonen allerede er på plass, er slik vi ser det, en styrke. Kommisjonens oppgave er å vurdere den beredskapen som er bygd opp de siste årene — og håndteringen av den koronakrisen som har utviklet seg de siste ukene. Beredskap og håndtering har, som kjent, problemstillinger som henger tett i hop. Her blir det åpenbare likhetstrekk med 22.-juliutredningen.

Kommisjonen må uansett se koronautviklingen an. At den allerede er på plass gir en unik mulighet for medlemmene å følge med i det løpende nyhetsbildet og samle opp erfaringer underveis. Det kan neppe være noen ulempe. Terrorforsker og tidligere statssekretær hoa Erna Solberg, Laila Bokhari, er blant dem som har advart mot å starte evalueringen for tidlig. Ved å fastlegge mandatet mens man står midt oppe i krisen, risikerer granskerne å feste blikket på feil sted i forhold til det helhetsbildet som fremstår i ettertid, sa Bokhari til NRK nylig.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det skulle være problematisk at kommisjonen starter sitt arbeid allerede nå. Tvert i mot vil erfaringene underveis i pandemien være viktige brikker i helhetsbildet. At mandatet fra regjeringen har bred støtte også i opposisjonspartiene på Stortinget er også en klar styrke.

Minileder: Motbakke

I liket med de fleste kultur- og idrettsarragementer er også Norges råeste bakkeløp i Målselv fjellandsby avlyst.

Så får vi bare håpe at ikke motbakkene blir så tøffe, slik at motorsportarrangementet kan gjenoppstå med ny kraft og fart neste år.