«Strategien spisses — og prisen øker»

KLOKT: Å videreføre koronatiltakene er en klok beslutning av Monica Mæland, Erna Solberg og Bent Høie. 

Statlige krisepakker krever at staten tar en «riktig» del av kostnadene

leder


Tirsdag meldte regjeringen at alle krisetiltakene som har endret folks hverdag, skal videreføres, i første omgang til over påske. Alt annet ville ha vært overraskende. Og etter alt å dømme uforsvarlig.

Samtidig har regjeringen spisset inn sin strategi i viruskampen. Nå legges hovedvekten på å slå ned smitten raskest mulig, ved at smittebærere skal smitte færrest mulig.

Myndighetene skal dermed få mer tid til å styrke beredskapen, både i helsevesenet og på bred front. Et hovedalternativ til «slå ned»-strategien ville være å bremse virusspredningen over et lengre tidsrom for å bygge opp immuniteten i befolkningen. At faginstanser har en noe ulik vektlegging, er neppe så oppsiktsvekkende.

Ei heller skal regjeringen kritiseres for ikke å legge alle eggene i én kurv, som helseminister Bent Høie (H) illustrerer det. For i likhet med resten av verden står Norge her overfor spørsmål med en akutt mangel på detaljerte fasitsvar.

Å justere hovedstrategien kan bli nødvendig. Men sikkert er det at jo mer vekt på den «slå ned»-strategien regjeringen nå styrer etter, dess mer inngripende samfunnsmessige tiltak blir nødvendig. Enkelte hardt rammede land har innført et reelt portforbud.

Og jo mer inngripende tiltak, dess høyere samfunnsmessige kostnader. De tiltakene som hittil er iverksatt, har gitt en ledighetskurve som ingen nordmann i arbeidsfør alder noen gang har sett maken til. Nå er de aller fleste av de nærmere 300.000 som er registrert ledige, permitterte.

Men langt fra alle er garantert at arbeidsplassen fortsatt finnes når koronakrisen ebber ut. En rekke bedrifter, både innen industrien og tjenesteytende næringer — og ikke minst i varehandelen — sliter tungt.

Den tiltakspakken regjeringen har annonsert fredag må både tette noen hull i den forrige, og den må være tilstrekkelig tilpasset den smittemessige strategien som nå er valgt. Statlige krisepakker krever at staten tar en «riktig» del av kostnadene, noe som igjen krever et godt samarbeid mellom regjeringen, opposisjonspartiene og partene i arbeidslivet — basert på lydhørhet overfor så vel bedrifter som kommuner.

For ingen vet om vi over påske vil øyne begynnelsen på slutten, eller om koronatiltakene hittil bare er slutten på begynnelsen.

Minileder

Avlyst

Alle eksamener i grunnskolen og skriftlige eksamener på videregående er avlyst på grunn av koronaviruset. Dermed vil standpunktkarakterene bety mer enn normalt.

Gode eller dårlige nyheter? Vanskelig å ta standpunkt til.