Luftfarten er helt avgjørende i nord

VIKTIG: Krisehjelp til flyselskapene er helt avgjørende for Nord-Norge.  Foto: Kjetil Nielsen Skog

leder

Luftfarten er helt avgjørende for at nordnorsk næringsliv skal overleve. Flyene er vår jernbane, og når koronakrisen er over må vi sørge for at flyene går — og forsåvidt; at Nord-Norgebanen bygges.

Hvordan best sikre at det finnes en lufttrafikk her i landet også når koronakrisen er over? Det mest konkrete, bransjerettede tiltaket i torsdagens omgang med kriseforlik, er en bevilgning på 40 millioner kroner i måneden for å holde Widerøe-rutene i Nord-Norge og på Vestlandet i gang.

Vedtaket gjelder de såkalte FOT-rutene (Forpliktelser til Offentlig Tjenesteyting), som utgjør en drøy tredjedel av selskapets virksomhet. Ønskelisten fra de store aktørene og organisasjonene i norsk luftfart totalt, summerte seg til 6-8 milliarder.

Mot slike beløp blir de tidligere vedtatte lettelsene i lufthavn- og flypassasjeravgiftene ganske puslete. Det er mer å glede seg over, også for luftfartsnæringen, i torsdagens krisepakke der Stortinget ga grønt lys for blant annet en midlertidig, solid reduksjon i arbeidsgiveravgiften.

Men for en bransje med massepermitteringer og flyene på bakken er dette en krisehjelp med åpenbare begrensninger. Spørsmålet om en egen luftfartspakke har svirret i luften, og argumentene for en bransjerettet statlig innsats har nærmest karakter av selvfølgeligheter.

Flyet er og blir en helt vital del av infrastrukturen her i landet og en forutsetning for spredt bosetning, livskraftig næringsliv, syketransport og mye mer.

Poengene kan med letthet strekkes videre til å gjelde vår avhengighet av gode forbindelser med omverdenen. Like enkelt bør det imidlertid være å liste opp ting staten ikke bør gjøre i sakens anledning.

Mest ytterliggående var ideen om å kjøpe seg inn i et Norwegian som hadde manøvrert seg inn i en svært anstrengt situasjon lenge før koronakrisen. Og hva med SAS, som også slet tungt og hvor den norske stat for lengst har solgt seg ut?

Og hva med konkurransen i innenrikstrafikken? Akkurat dette gir neppe grunn til så stor bekymring. Trolig vil det være flyselskaper som finner det lønnsomt å videreføre, eller gjenopprette, det duopolet vi stort sett alltid har hatt — selv om også trenden med klimabetinget «flyskam» videreføres.

Noen egen «flypakke» synes lite aktuelt. Men større tilgang til statlige lån eller garantier må ha en sentral plass i regjeringens vurderinger, i det løpende — og bokstavelig talt fortløpende — arbeidet med å time og dosere krisetiltakene.

Minileder: Hytteliv

Politiet presiserer at det er lov å måke taket på hytta. Men altså ikke sove der, hvis hytta ligger i en annen kommune enn der du bor.

Så måk taket, og pell deg heim.