«Søringkarantene — hva er problemet?»

MINIleder

KARANTENE: Monica Mæland bør lytte til ordførere og kommuneleger i nord. 

leder


Kom igjen Monica Mæland! Søringkarantene fikser du lett! Hei fram ordførerne og kommunelegene i nord. Ikke motarbeid dem. Nå har du fått alle maktmidlene fra Stortinget, som du behøver for å dempe spredninga av koronaviruset. Da trenger du ikke å bruke tid på å motarbeide kommuner som har satt i gang tiltak som faktisk virker. Bruk heller maktmidlene til å godkjenne tiltakene og støtt opp om dem!

Ordfører Toralf Heimdal i Bardu og en hel rekke andre nordnorske ordførere, støttet av kommuneleger, har skapt enormt engasjement rundt sitt utspill om karantenebestemmelser for folk som har opphodt seg i Sør-Norge.

Ser vi på smittestatusen i landets mange fylker, er faktisk Nordland og Troms og Finnmark fremdeles i starten av epidemien. Det er nok flere årsaker til det. Blant annet er det langt mellom folk, og dermed vanskeligere forhold for smittespredning. Viktigere er det at kommunelegene var tidlig ute med strengere tiltak en det nasjonale myndigheter iverksatte.

Selvsagt skal loven følges også i krisetider, men at ei håndfull østlendinger står og sutrer på fjernsyn for at de prinsipielt sett ikke får reise hvor de vil i landet, er bare tøv å bruke tida på, Monica. De samme folkene får heller ikke reise på hytta, så hvor reelt er det at de skal reise på vinterferie og langhelger til Nord-Norge? Når statsråden går inn i debatten er det nok mer et utslag av den evige kampen i Norge mellom distriktene og sentralmakta.

Sosial isolering er det de fleste i Norge støtter opp om. Både bedrifter og enkeltmennesker. For mange er prisen høy. Folk risikerer konkurs, permittering og arbeidsledighet, men de vet at prisen kan bli enda høyere dersom vi ikke gjør noe nå. Det er derfor gledelig at kommuneoverleger i nord står på sitt, og søndag kveld sendte ut et nytt vedtak om søringkarantene. Dette vedtaket var langt og kledd i en byråkratisk språkdrakt, med konkrete lovhenvisninger. Det hadde dermed en klar adresse.

Fisk, forsvar, sykehus og luftambulanse er fire meget gode grunner til å isolere regioner i nord med lav smitte, fra regioner i sør med høy smitte. Nord-Norge er fremdeles hovedsenteret for ladets forsvar. Vi trenger et operativt og koronafritt forsvar. De store avstandene her nord vil også gi oss problemer med helsevesenet hvis det blir slått ut av korona. Vi har ingen alternativer. Få sykehus og lange transportetapper for syke folk er en dårlig kombinasjon.

Akkurat nå står vi også midt i skreifisket. Vi har ikke tid til syke folk. Fisken skal opp av hav og ut av landet. Slik har det vært i uminnelige tider. I tillegg har vi lakseoppdrett. Ei næring som konkurrerer med olje og gass i verdi.

Landet trenger alle inntekter det kan få. Da blir det tøvete å skulle fordele all elendighet likt — bare av prinsipp.

Minileder

Bank i bordet

Bankkunder må vente flere uker på rentenedgang, selv om Norges Bank nå har satt ned styringsrenta til historisk lave 0,25 prosent.

Kundene bør slå neven i bordet og kreve lavere renter. Nå.