Dette er Norge på sitt aller beste

Men den fasen vi da skal over i, blir heller ikke problemfri

Folkebladet på lederplass tirsdag 17. mars 2020

ENIGHET: Krisetider skaper samhold og enighet — også på Stortinget.  Foto: Trond Sandnes

leder

Med avtalen et samlet storting står bak, har regjeringens tiltakspakke fått omfattende — og nødvendige — forbedringer. Ikke minst gjelder det punktene hvor alle som nå permitteres, garanteres full lønn i 20 dager. Og det gjelder lettelsene for selvstendig næringsdrivende. Økonomisk sårbare enpersonsforetak så vel som store selskaper har med dette fått vesentlig bedre muligheter til å komme helskinnet igjennom koronakrisen.

Det er et godt tegn når både LO og arbeidsgiverorganisasjonene roser politikerne, i bestemt form flertall, for kriseforståelse og handlekraft. Og, som et hovedpoeng, for å lytte til partene i arbeidslivet.

Samtidig er det full forståelse mellom regjeringspartiene og opposisjonen om at verktøykassen ikke er tømt med dette. Mer vil og må tas i bruk, blant annet overfor den flybransjen som fortsatt skal binde landet sammen.

Presentasjonen av avtalen var i seg selv egnet til å styrke troen på at dette er noe landet skal klare. I Vandrehallen i Stortinget mandag morgen sto hele partigalleriet oppmarsjert. Og om representantene hadde problemer med å etterleve énmeters-regelen rundt mikrofonen, var heller ikke de politiske avstandene iøynefallende ved inngangen til en ny, krisefylt stortingsuke.

I en krise vi knapt har opplevd maken til, ser vi styrken i det som gjerne kalles den norske modellen. Dette i kontrast til land hvor koronaen håndteres under dyp splittelse og mistro. Men det hjelper jo også godt å ha oljepenger på bok, til bruk i påkommende tilfeller.

Å ikke la milliardene rulle nå, ville ha vært et svært dårlig alternativ med tanke på næringsliv, arbeidsplasser og velferd når koronakrisen er over.

Men den fasen vi da skal over i, blir heller ikke problemfri. Å samle tverrpolitisk oppslutning om å utvide velferdsordninger og støttetiltak, er mindre krevende enn å rulle ekstraordinære tiltak med en høy og foreløpig ukjent kostnadsside tilbake igjen.

Skal avviklingen påbegynnes i en situasjon hvor verdensøkonomien har fått en brutal koronaknekk og oljeprisen fortsatt beveger seg på bunnivå — mens et valgår stunder til?

Kanskje velfortjent applaus for kriseforståelse og handlekraft bør suppleres med en stille bønn for bærekraften i det tverrpolitiske ansvaret?

Minileder: Norge på sitt aller beste II

Enkeltpersoner og frivillige organisasjoner står nærmest i kø for å hjelpe mennesker som trenger det i disse virustider.

Også det er Norge på sitt aller beste.