Lønnsoppgjør i koronaens tid

GUNSTIG: - Rekordlav kronekurs og rentekutt er gunstig for eksportnæringene, blant annet innen sjømat. 

En oljepris som i går stupte til 33 dollar fatet og ingen vet hvor hopper videre

Folkebladet på lederplass tirsdag 10. mars
leder

Tirsdag starter årets lønnsforhandlinger, i et nyhetsbilde preget av børsras og oljepris i fritt fall. De økonomiske krisetegnene er ikke mindre dystre — eller mer forutsigbare — enn de medisinske. Så hva er et ansvarlig lønnsoppgjør i koronaens tid?

Fra NHO-siden av bordet har Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen på forhånd signalisert et «ekstremt moderat» resultat, «langt ned på 2-tallet».

Det oppfatter motparten, Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som «å slå en politisk frekkis på en sykdom vi ennå ikke vet konsekvensene av». Noe partene i alle fall burde kunne enes om, er at norsk økonomi og dermed arbeidsliv står overfor nettopp mer uvisse utsikter enn på svært lenge. Det omfattende tallmaterialet fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) kunne i år ha vært supplert med en krystallkule.

Anslagene for oljepris og økonomisk vekst på seminarer i forkant av dagens forhandlingsstart har det til felles at de ble utdatert før power point-presentasjonen var over. Mandagens børsfall passerte grensen mellom korreksjon og krakk i høy hastighet, og virkningen på den «egentlige» økonomien øker i omtrent samme tempo. Eksportrettede bedrifter får merkbare problemer jo mer koronaen bremser den globale handelen.

Desto mer nødvendig at det er forhandlingsresultatet for den utadrettede delen av næringslivet som setter rammene for det øvrige oppgjøret, den såkalte frontfagmodellen. I år er det også mer nødvendig enn på lenge at øvrige bransjer og ikke minst offentlig sektor holder seg innen denne rammen — og at den kan fremforhandles med all den realisme og felles kriseforståelse som situasjonen tilsier.

Nå er det også forhold som letter situasjonen for eksportnæringene, som rekordlav kronekurs og forventet rentekutt. Størst betydning, for alt og alle, har imidlertid en oljepris som i går stupte til 33 dollar fatet og ingen vet hvor hopper videre.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum påpeker presist at økonomiske prognoser blir som å skyte på et bevegelig mål. Like usikkert blir det hvor LO må legge listen for å nå sitt mål om å sikre medlemmenes kjøpekraft. For et rekordlavt prisvekstanslag fra TBU på 1,5 prosent blir vel ikke sikrere enn andre tall i koronaens tid?

Grundig

Flere kvinner har satset og lykkes som gründere i reiselivet på Midt-Troms, kom det fram i en reportasje i Folkebladet i anledning 8. mars.

Grundig jobb, der altå.