Hva slags opprør?

Noe politikerne burde hilse velkommen, er en kunnskapsbasert debatt om forholdet mellom klimapolitiske mål og midler, og mellom klimaeffektive tiltak og kostnads- krevende symbolpolitikk.

Folkebladet på lederplass tirsdag 25. februar 2020

Klimahysteri?: – Hvor langt inn for eksempel i folks spisevaner bør myndighetene begi seg og med hvilken type virkemidler, spør Folkebladet på lederplass.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

leder

Facebook-gruppen «Folkeopprør mot klimahysteriet» meldte i helgen om over 130.000 medlemmer og enda flere i kø for å slippe inn. Det har gått bratt til værs siden 7. februar, da gruppen ble startet, med det skjerpede utslippsmålet i regjeringens klimakur som utløsende faktor. Aksjonen har sine likhetstrekk med bompengeopprørets «nok er nok» og den uttalte ambisjonen om å konfrontere samfunnseliten med folkets mening. Men Facebook-gruppen rommer trolig et større mangfold i holdninger. Både de som mener at klimaendringene kan være i alle fall delvis menneskeskapt og de som benekter at klimaet overhodet er i endring, er representert, trolig også klimadebattanter som prøver å få fornekterne i tale, andre melder seg på av nysgjerrighet.

I den norske delen av en internasjonal YouGov-måling benekter åtte prosent at menneskelig aktivitet påvirker klimaendringene, mens to prosent mener klimaet ikke er i endring. Resultatet plasserer Norge sammen med Saudi-Arabia på topp når det gjelder andelen klimaskeptikere. Det er ikke godt å si hvor mange Facebook-gruppens gründer, bergenseren Knut Amundsen kan ta til inntekt for sitt syn.

Holdningen klargjør han overfor Nettavisen: «At det regner i Bergen og ikke snør, er ingen krise. Det kommer til å snø en annen dag.» Kort sagt, FNs klimapanel fører folk bak lyset. Da kan stort sett ethvert tiltak for å redusere klimagassutslippene sees som et unødvendig inngrep, blant annet i folks frihet. Om slike holdninger får dominere den aktuelle Facebook-gruppen, kan den saktens ha en misjon, om ikke annet så for å gi utløp for en mer generell frustrasjon i deler av velgerfolket.

I Facebook-grupper som denne foregår det imidlertid flere diskusjoner samtidig. Og noe politikerne burde hilse velkommen, er en kunnskapsbasert debatt om forholdet mellom klimapolitiske mål og midler, og mellom klimaeffektive tiltak og kostnadskrevende symbolpolitikk. Og hvor langt inn for eksempel i folks spisevaner bør myndighetene begi seg og med hvilken type virkemidler? Kanskje kan den hurtigvoksende opprørsgruppen bli et interessant debattforum, selv om merkelappen «klimahysteriet» ikke umiddelbart innbyr til det. Eller vil den tone ut i ekkokammerlyd og en generell politikerforakt?

Minileder: Vær varsom

Ifølge varsom.no er det mandag meldt betydelig snøskredfare i hele Troms. Det anbefales at personer ute i friluft unngår terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.

Det tryggeste er nok å holde seg innendørs.