Solbergs advarsel

Vi ser stadig små og litt større tilfeller hvor ledelsen i Beijing forsøker å bruke sin autoritet også utenfor Kinas grenser, i den grad at det danner et mønster.

Folkebladet på lederplass onsdag 19. februar
leder

På den internasjonale sikkerhetskonferansen i München nylig advarte statsminister Erna Solberg mot at «Kina omtales som den største trusselen». Den norske markeringen kom etter et voldsomt oppgjør med den kinesiske ledelsens «forbryterske strategi» fra USAs forsvarsminister Mark Esper. Utenriksminister Mike Pompeo fulgte opp med en like kraftfull appell om felles kamp USA/Europa mot Kinas imperialistiske mål. I kjølvannet av konferansen gjenspeiler aviskommentatorer en viktig debatt. VG støtter oppfatningen av et Kina som vil utbre sin autoritære samfunnsmodell, mens Brynjulf Braanen i Klassekampen anser at Kina primært er opptatt av økonomisk vekst og bryr seg lite om sine handelspartneres samfunnsmodell. Det siste er nok en riktig observasjon – så langt den rekker.

Vi ser stadig små og litt større tilfeller hvor ledelsen i Beijing forsøker å bruke sin autoritet også utenfor Kinas grenser, i den grad at det danner et mønster. Et kanskje lite eksempel er folkebibliotekaren i Meråker som ble «pålagt» å fjerne «skadelig» litteratur fra hyllene mens kinesiske skiløpere var på treningsleir i bygda. Jyllands-Posten fikk klar beskjed etter en karikaturtegning hvor stjernene var byttet ut med corona-figurer i det kinesiske flagget.

Kinesisk cyberaktivitet mot Vesten har større dimensjoner. Og de som mener å se kinesernes corona-kritikk mot myndighetene på sosiale medier som et tegn på mer ytringsfrihet, trekker forhastede slutninger. USAs kraftige Kina-kritikk gjelder særlig strategien for å «underminere den regelbaserte internasjonale orden», en strategi som jo USA selv er godt kjent med. Det handler om handel, og det handler om hegemoni på den internasjonale arenaen.

I denne maktkampen kan Europa lett komme i klem mellom et økonomisk hurtigvoksende Kina og et USA som for tiden helst ser at det europeiske fellesskapet splittes opp. Erna Solberg har vektige argumenter for at «vi andre får ta en mellomstilling» og at vi samtidig, gjennom dialog, stiller tydelige krav til det som snart er verdens største økonomi. For det trusselbildet som ble manet frem i München, virker ikke særlig konstruktivt. Men skal «vi andre» kunne ha en balanserende rolle, må tyngdepunktet være et sterkt Europa.

Minileder: Corona-viruset gir teknologibrems

Corona-viruset har ført til mangelsituasjoner som kan påvirke et ras av forbruksvarer og elektronikk, deriblant Apples nye iPhoner og Nintendos Switch-konsoll, skriver TEK.no

Datavirus med andre ord.