Meierier i spill i Nord-Norge

AUTOPILOT: Det bør ikke være automatikk i at Tine meierier legger ned i nord. 

Autopiloten peker sørover

Folkebladet på lederplass tirsdag 18. februar
leder

Tine meierier må naturligvis ta høyde for at melkeforbruket går ned og at eksportstøtten til Jarlsbergost forsvinner, men det bør ikke være en naturlov at all rasjonalisering skal skje nord i landet.

I januar gjorde Altaposten det kjent at ansatte ved Tines meieri kan bli radert vekk.

I Alta og i andre områder både i Troms og Finnmark er det mange melkebønder som har modernisert og satset. Nå kan det altså hende at melka må fraktes atskillig lengre på hjul for å komme til nytte.

Torsdag morgen kom meldingen mange hadde fryktet, nemlig at meieriene i Alta og Tana kan bli lagt ned. Det vil ramme mange ansatte, i tillegg til at man også vurderer flytting av meieri og lager i Harstad. Frykten er naturligvis at man raderer vekk all produksjon i landsdelen — og at man får en logistikkmessig dominoeffekten knyttet til eksempelvis slakting.

Det hadde vært et sterkt og viktig signal om Tine hadde snudd på flisa og sagt at det ville være helt naturlig å satse i nord, der avstandene er ekstremt store. Hvis veivalget er å legge ned — eller å investere for framtiden — kan det tenkes at det siste er fullt mulig å gjøre. Ta hele landet i bruk, som har vært honnørord for eierne.

Melkeproduktene har fått kraftig konkurranse, det er en kjensgjerning. Det ser vi i butikkhyllene hver eneste dag — og i en global verden er det tilnærmelsesvis umulig med proteksjonisme som rent faktisk fratar folk valgmuligheter. Det er da heller ingen farbar vei, men Tine bør være på hugget i konkurransen om markedsandeler. Det handler om produktutvikling, som trigger tidsånden og markedsføring av melkeprodukter som tradisjonelt har hatt en sterk stilling her til lands.

Tine må kjøre skikkelig prosesser og ta med faktorer som logistikk og avstander — og ikke bare forholde seg til sentraliseringsbølgen, der autopiloten peker sørover. Tine meierier må som alle andre omstille seg i forhold til etterspørsel, men svaret er ikke nødvendigvis å følge de opptrukne stiene.

Det er en holdning landbruket har måttet leve med i mange år, uten at man vekter kulturlandskap og matvaresikkerhet særlig høyt når samfunnsregnskapet skal gjøres opp.

Minileder: Gift

Widerøe kutter 4.000 ruter i kortbanenettet i Norge fra 4. mai. Selskapet skylder på høye flyavgifter.

Flyavgiftene er ren gift for distrikts-Norge.