Brexit og fisk fra lokale bedrifter

Avtalen med Norge blir neppe den største utfordringen for britene

Folkebladet på lederplass onsdag 5. februar 2020

VIKTIG: Norsk laks utgjør halvparten av all laks som spises i Storbritannia.  Foto: Terje Bendiksby

leder

Storbritannia har i årevis vært et stort og viktig marked for norsk sjømat, også for bedrifter i vår region. Etter Brexit råder usikkerheten rundt hva framtida vil bringe. Forhåpentligvis klarer Norge å lande en permanent frihandelsavtale — som sørger for at norske bedrifter også i årene framover får tilgang til markedet hos vår viktigste bilaterale handelspartner.

Lørdag brakte visa iTromsø et intervju med den britiske ambassadøren i Norge, Richard Wood. Han mener at nordnorske bedrifter som forsyner Storbritannia med fisk, olje og gass ikke vil merke noe som helst av Brexit.

– Jeg er optimist til at man kan snu det til noe positivt som fører til et godt forhold til EU og Norge i framtida, sier Wood. Han viser til at målet er at Norge og Storbritannia innen nyttår skal ha en permanent handelsavtale mellom landene på plass. Og det er viktig for Storbritannia: Halvparten av all laks som spises i Storbritannia er norsk.

Mye av den norske fisken som eksporteres til Storbritannia fraktes gjennom EU-land. Hvilke tollregler som skal gjelde etter at Storbritannia forlater unionen, er blant de krevende punkter som må avklares i en ny avtale. Wood sier at målet er at ingenting i handelsavtalen skal føre til endringer for norske bedrifter, og at man fortsatt kan ha enkel handel og godt samarbeid med aktører i Storbritannia. Forhåpentligvis får Wood rett i både sine spådommer og forhåpninger.

Storbritannias EU-medlemskap er formelt opphørt, etter at den formelle skilsmisseavtalen med EU kom på plass sist uke. Men forhandlingene om det reelle innholdet i de framtidige handelsavtalene og andre avtaler er ikke klart. Tidsskjemaet er stramt, som det hele tiden har vært i det politiske kaoset rundt Brexit — med utsatte frister og nye tidsplaner. Innen utgangen av 2020 må alle EU-land ha godkjent den nye avtalen. Og det er tvister nok å bryne seg på, ikke minst hvordan EUs prinsipp om fri markedsadgang koblet opp mot kravet om å følge EUs regelverk, skal løses.

Norge signerte sist uke en foreløpig avtale med Storbritannia. Den må det jobbes videre med, med sikte på å lande en permanent frihandelsavtale før jul. Heldigvis tyder mye på at avtalen med Norge neppe blir den største utfordringen for britene.

Minileder: Ute og inne

TV2s ferskeste gallup viser at Høyre står svakere enn på ti år, med en oppslutning på 17,8 prosent. Frp vokser og scorer 15,7 prosent, en vekst på hele syv prosentpoeng siden forrige måling, som ble tatt opp mens partiet satt i regjering.

Dermed fikk Frp bekreftet det vi alle visste — partiet kler den frie opposisjonsrollen mye bedre enn et tyngende regjeringsansvar.