Tilliten til politiet og veien videre

TILLIT: Åtte av ti har tillit til politiet, og tilliten øker.  Foto: NTB scanpix

Folk bekymrer seg mest for nettsvindel og identitetstyveri

Folkebladet på lederplass mandag 3. februar
leder

Politiet nyter gjennomgående høy tillit i befolkningen. Etter en viss tilbakegang i 2018 viser Politidirektoratets innbyggerundersøkelse på nytt en økning. I fjorårets undersøkelse, som nå er offentliggjort, svarte 79 prosent at de har tillit til ordensmakten.

Økte gjorde også den alminnelige trygghetsfølelsen, der 94 prosent svarte bekreftende. — Gode nyheter å starte ut med som fersk justis- og beredskapsminister, konstaterer Monica Mæland (Høyre) i en kommentar til NTB.

Hun unnlater ikke å påpeke at økningen kom i et år med politisk strid rundt den store politireformen.

Men hun bør også studere de geografiske variasjonene i målingen. Tilliten svinger mellom 85 prosent i Oslo og 70 prosent i Finnmark. Og hvorfor viser tilliten en relativt markant nedgang i Sørøst og i Trøndelag politidistrikter?

Man får gå ut fra at materialet vil gi nyttige innspill når politidirektør Benedicte Bjørnland lover fortsatt «hardt og stødig arbeid» med tilliten til den etaten hun leder. Ett område med et tydelig behov for skjerpet innsats, er det som gjelder økonomisk kriminalitet. Dagens Næringsliv har nylig påvist et misforhold mellom bankenes rapporteringsinnsats og Økokrims kapasitet til å følge opp.

Det økende problemet med hvitvasking og med arbeidslivskriminalitet krever et omfattende internasjonalt samarbeid og økte ressurser til den norske fliken av den ofte grenseoverskridende kriminaliteten. For øvrig viser, eller snarere bekrefter, undersøkelsen hvor det er mest påkrevet å forsterke innsatsen.

Spørsmålet om hva folk bekymrer seg mest for, toppes av nettsvindel og identitetstyveri. Kriminalitetshistorisk sett er dette relativt nye felt — hvor kjeltringene nærmest per definisjon har et forsprang på politiet.

Tilliten hos publikum påvirkes selvsagt av evnen til å håndtere såkalt hverdagskriminalitet, herunder forebyggende tiltak i lokalmiljøet. Stikkordet for økonomisk kriminalitet og avansert datakrim er imidlertid spesialkompetanse.

Og det å styrke innsatsen på blant annet disse krevende områdene var ett av siktemålene med det som fikk det heller misvisende navnet nærpolitireformen.

Sterke fagmiljøer er viktigere enn lokale lensmannskontorer når det gjelder noen av de store utfordringene.

Minileder: Smått

Storbritannia er ute av EU.

Og er blitt litt sånn Småbritannia.