«Slaget om iskanten og politiske isfronter»

SVAR: Velgerne må få vite om det er aktuelt å flytte iskanten lenger nord — eller ikke. 

Det må settes en klar grense som tar hensyn til at isen beveger seg

leder


Debatten om oljeboring i Barentshavet og hvor iskanten skal gå kan ta en helt ny vending etter regjeringssprekken. Spørsmålet er grunnleggende viktig for Norges framtidige inntekter og velferdssamfunnet — og bør få en politisk avklaring i løpet av våren. Og det er først og fremst Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet som må bli enige med seg selv.

Slaget om iskanten vil ventelig stå i Stortinget løpet av våren. Høyre, Ap og Sp må først avklare om de utelukker å bore lenger nord enn i dag.

Før Frp kastet kortene og forlot regjeringen lå det an til et internt oppgjør i Solberg-regjeringen i spørsmålet om hvor langt nord vi skal sette grensen for norsk oljeleting. Frp var klar på at de vil flytte denne grensa lenger nord. Venstre og KrF har sagt at de vil flytte den lenger sør. Høyre har foreløpig ikke flagget noe syn.

Etter at Frp har valgt å gå ut av regjeringen, blir dette et spørsmål som avklares i Stortinget, og ikke av en flertallsregjering. I Granavolden-erklæringen er ikke spørsmålet om oljeboring i Barentshavet avklart. Men klima- og miljøminister Ola Elvestuen (Venstre) skal snart legge frem en ny forvaltningsplan for Barentshavet som vil kreve en grundig politisk behandling og endelig avklaring av et av de viktigste spørsmål for oljenasjonen Norge.

Å «flytte iskanten» lenger nord kan umulig være en god løsning. Området både ved iskanten og ikke minst lenger nord i Barentshavet er svært sårbart og grunnleggende viktig for det marine økosystemet. Vi vet alle at nettopp dette området er et enormt matfat for fisk, sjøfugl, sel, isbjørn og grønlandshval — og avgjørende viktig for en bærekraftig utnyttelse av sjømatressursene. Planen om oljevirksomhet så langt nord et et risikoprosjekt, og både fiskere og miljøvernere er klare i sin tale. I tillegg advarer forskere om at oljevirksomhet her vil true et havområde som allerede er, og i framtida vil bli, sterkt truet av klimaendringer.

Sonen rundt iskanten, det vil si området mellom isfritt og isdekket hav, er i bevegelse hele tiden. Årstider, klimaendringer, vær og vind bidrar til det. Stortinget må legge det til grunn når saken behandles og vernedebatten kommer opp — og det må settes en klar grense som tar hensyn nettopp til at isen beveger seg.

Vi må ha grunn til å forvente at både Høyre, Ap og Sp snart konkluderer. En slik avklaring står ikke i motsetning til ønsket om å få en helhetlig forvaltningsplan for området. Velgerne fortjener å få vite om det er aktuelt eller ikke å flytte iskanten lenger nord. Det handler om forutsigbarhet.

Minileder

Kort liv

Allerede i mars kan fylkestinget i Troms og Finnmark vedta oppløsning av fylkessammenslåingen, melder fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Reformbabyen fikk leve i tre måneder.