«Tiden er inne for å krympe regjeringen»

VOKSER: Regjeringen eser ut, og Erna Solberg må ta grep og krympe apparatet sitt. 

Å styrke laget i nord kan være èn bølgedemper

leder


Erna Solberg er i gang med sin regjeringskabal — og hun bør benytte anledningen til å krympe regjeringen. Antall statsråder og ikke minst statssekretærer har est ut under Solbergs ledelse — og det står i grell kontrast til Høyres uttalte mål om en slankere stat og mindre byråkrati.

Tallenes tale er klar. Antall regjeringsmedlemmer har økt taktfast de siste seks årene; Under tidligere statsministre har antall statsråder i den norske regjeringen vært i underkant av 20. Erna startet med 18 etter valget i 2013, mens det hadde økt til 22 da Frp denne uka sa takk og farvel. Også antall statssekretærer har økt voldsomt de siste årene. I dagens regjering er det ikke mindre enn 49 av dem.

En av årsakene er selvsagt at det er litt av en jobb å sette sammen ei regjering av fire partier, der alle skal ha sitt. Alle skal markere seg, alle skal sette sitt preg på regjeringen og alle skal ha sine ansvarsområder. Nå er Frp ute, og Høyres to samarbeidspartnere er småpartier som er nødt til å akseptere at størrelse og antall statsråder henger sammen. Derfor må Erna Solberg benytte anledningen til en byråkratisk ryddesjau og stoppe trenden med at regjeringsapparatet stadig eser ut.

Erna Solberg (H), Trine Skei Grande (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er nå i full gang med å legge den nye kabalen, og Solberg har lovet et resultat senest i slutten av måneden — det vil si før neste helg.

Det første hun bør se på er om det er nødvendig å ha både en helseminister og en eldre- og folkehelseminister. Trenger vi en egen digitaliseringsminister når vi har en kommunal- og moderniseringsminister? Og trenger vi både en kunnskaps- og integreringsminister og en minister med ansvar for forskning og høyere utdanning? Og hva med en egen bistandsminister og en samfunnssikkerhetsminister? Trenger vi virkelig det? Trolig er svaret nei.

Det viktigste er sette sammen en regjering som kan løse viktige arbeidsoppgaver på en effektiv måte. Selvsagt må det tas hensyn til en fornuftig fordeling mellom de tre partiene, en god kjønnsbalanse og geografisk fordeling. Solberg, Skei Grande og Ropstad kan ikke leve med at regjeringen i dag bare har èn eneste representant fra Nord-Norge; forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Høyre) fra Båtsfjord.

Dagens regjering er utsatt for mye kritikk fra nord, og Senterpartiet har i lang tid ridd på en bølge som har reist seg på misnøye mot ulike reformer og sentralisering. Å styrke laget i nord kan være èn bølgedemper.

Minileder

Skuter

Målselv og Bardu kommuner drukner i dispensasjonssøknader om å kjøre snøskuter til hytter. 730 søknader er hittl kommet inn.

Saksbehandlerne har nok å gjøre, så lenge skuteren kan gå.