Viktig at Equinor viser klima-muskler

OLJE-GREP: Equinor klimagrep får forhåpentligvis smitteffekt i bransjen. 

Alt tyder på at Equinor gjør et edruelig forsøk på holdningsendring

Folkebladet på lederplass mandag 13. januar
leder

Det er riktig og nødvendig at Equinor tar sin del av anvaret for klimaskiftet og har hårete mål for å redusere klimagassutslippene. Med sine muskler og sine teknologiske fortrinn, bør selskapet stå i spissen for et skifte som monner.

Sammen med LO og NHO presenterte de for en uke siden målet om å redusere utslippene ned mot 40 prosent de neste ti årene, før de viderefører veien mot nullutslipp for produksjonen påfølgende tiår.

Det skal riktignok skje uten stans av olje- og gassproduksjonen, så får tiden vise om dette er ambisjoner som er mulig å gjennomføre i praksis, blant annet ved elektrifisering, lengre levetid av eksisterende felt og effektivisering.

Ingen forventer at miljøbevegelsen skal svare med trampeklapp, men alt tyder på at Equinor gjør et edruelig forsøk på holdningsendring. Forhåpentlig vil det ha smitteeffekt i bransjen — og andre sektorer. Flybransjen jobber med elektrifisering — og rederiforbundet er ifølge E24 på vei i samme retning.

Forutsetningen er naturligvis at Equinor nå bruker ressurser på å skape et skifte, kanskje langt tidligere enn produksjonen skulle tilsi. Det kan dreier seg om teknologiske nyvinninger på energifeltet, men kan også skje på grunn av endringer i marked og behov.

Parallelt vil det også være avgjørende for norsk velstand, at inntektene fra olje og gass erstattes av annen verdiskaping og et bevisst forbrukersamfunn som pusher både produksjon og bruk i riktig retning.

Utfordringen i dag er at energibehovet globalt øker på grunn av etterspørsel fra flere mennesker som er løftet ut av fattigdom — og den økningen løses for øyeblikket med nye kullkraftverk og metoder som vi ikke under noen omstendigheter ønsker.

Det er denne balansen politikerne må søke, for i det hele tatt å ha en sjanse til en fredelig overgang, der byrdene fordeles parallelt med en utfasing.

Minileder: Fartsgale oldiser

Nærmere 1.200 førerkort ble beslaglagt langs nordnorske veier i fjor, mange av dem på grunn av fartsovertredelser. Distriksleder Geir Harald Martinsen i UP i Nord-Norge sier at det tidligere var ungdommer som ble sett på som verstingene, men nå er det menn i alderen 45 til 55 år som er mest fartsglad og topper statistikkene.

Har de allerede begynt å nynne på «Når man blir 66, da gjør man som man vil»?