Ny høyspentlinje — hvorfor ingen info?

KONSEKVENSER: Politikere og befolkning fortjener en konsekvensutredning om kraftlinja ovenfor Finnsnes.   Foto: Faksimile av Folkebladet 8. januar 2020

Saken bør opp i Senja kommunestyre

Folkebladet på lederplass torsdag 9. januar
leder

Det mest oppsiktsvekkende med planene for den nye høyspentlinja mellom Finnfjordbotn og Silsand er den totale mangel på informasjon til befolkningen. Hvorfor i all verden skal et slikt betydelig inngrep i omgivelsene i sentrumsområdet på Finnsnes og naturen gjennomføres uten en bred politisk debatt og informasjon til innbyggere og grunneiere?

Det var i Folkebladet onsdag at nyheten om høyspentlinja som skal gå i luftstrekk fra Finnfjordbotn til Nygård ble kjent. Grunneierene ble riktignok informert sommeren 2019, og utvalg for miljø og forvaltning i daværende Lenvik kommune vedtok enstemmig å støtte alternativet som NVE og Troms Kraft presenterte i høringsuttalelsen.


Sterk motstand mot planlagt høyspentledning mellom Finnfjord og Nygård:

Føler seg totalt overkjørt i prosessen

Innbyggere og grunneiere frykter at en planlagt høyspentledning mellom Finnfjord og Nygård kan føre til kreftfremkallende stråling og hindrer utviklingsmuligheter. Nå ber de kommunen ta grep.


Det er et langsiktig prosjekt for å bedre kraftleveransene til Senja som nå er igangsatt. Et viktig og åpenbart nødvendig grep for å sikre tilstrekkelig strømforsyning, ikke minst til fiskeindustrien. Planen er å legge en jordkabel fra Finnfjord til Botndalen, og derfra et høyspent-luftstrekk over begyggelsen i Skogen og Sandvika, som skal ende opp på Nygård. Derfra er det planlagt en sjøkabel til Senja.

Grunneiere og medlemmer i Kvittinden utmarkslag reagerte umiddelbart på planene, og stilte kritiske spørsmål både til naturinngrepet, muligheter for kreftframkallende stråling og framtidige bolig- og friluftsområder. Helt betimelige spørsmål, som de forventet svar på og en bred politisk prosess rundt. Men nå virker det som løpet er kjørt. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Det er fullt mulig Folkebladet og andre medier har forsovet seg i denne saken — og ikke snappet opp hva som er i gjerde, spesielt med tanke på trasèvalget som er gjort og de inngrep det vil medføre i naturen rett overfor byen. Vi snakker om områder som er svært mye brukt i friluftsammenheng, og som representerer naturlige områder for framtidig boligbygging. Her burde NVE, Troms Kraft og kommunen gått aktivt ut med informasjon og folkemøter — og sørget for en bred politisk behandling.

Senja-ordfører Tom-Rune Eliseussen møtte Troms Kraft om saken onsdag, og videreformidlet da bekymringene fra grunneierne. Men han mener saken nå er gått så langt at det er vanskelig for kommunen å gjøre noe som helst.

Det bør være mulig! Saken bør opp i Senja kommunestyre, og både politikere og befolkning fortjener en konsekvensutredning. Og et svar på hvorfor ikke en sjøkabel på hele strekningen er en bedre løsning.

Minileder: Jerv og djerv

Rovdata oppfordrer folk på tur til å ta med seg rene plastposer og samle opp jervebæsj.

Og etterpå kanskje komme seg ut av området så fort som mulig?