Sprikende om samling

Men vinnerne på rødgrønn side har så sprikende vinneroppskrifter at Lysbakken neppe kan regne med tilstrekkelig gjennomslag for sin plattform.

Folkebladet på lederplass tirsdag 26. november
leder

SV-utspillet om å samle de fem rødgrønne opposisjonspartiene om en felles, forpliktende plattform foran 2021-valget har fått en noe blandet mottagelse. Fagforbundets leder Mette Nord slutter seg helhjertet til ideen og mener i likhet med Audun Lysbakken at en plattform vil mobilisere den rødgrønne grasrota, mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er skeptisk. Bjørnar Moxnes frykter at Jonas Gahr Støre, Trygve Slagsvold Vedum ”og kanskje en til” vil forhandle om en regjeringsplattform i et lukket rom — og ser dermed verdien av en plattformprosess som kan gi størst mulig innflytelse for et Rødt som selv ikke vil, og som heller ingen andre vil ha med, i regjering.

MDG vil per i dag hverken Sp eller Ap ha med i regjering, og partiet selv er i alle fall frem til neste landsmøte bundet av sin påståtte blokkuavhengighet. Støre har gitt en så avventende positiv respons som man kunne forvente, på plattformvedtaket i et SV som av taktiske grunner nøler med å si noe om sine egne regjeringsambisjoner. Tydeligst motvilje kommer fra Sp. På NRKs Politisk kvarter i går avfeide Marit Arnstad hele ideen med å henvise til velgernes dom ut fra partiprogrammene. En plattform med partier Sp ikke skal i regjering med, anses uaktuelt.

Det er ikke er vanskelig å finne enkeltsaker hvor de fem partiene spriker, noe heller ikke Audun Lysbakken legger skjul på. Sps forslag om billigere bensin og diesel, og MDGs og SVs avgiftsøkninger blir bare ett eksempel i morgendagens finansdebatt i Stortinget. På andre saksfelt figurerer rovdyr, asyl og innvandring. SVs fokus er imidlertid de tre hovedutfordringene økte forskjeller, klimapolitikk og sentralisering — og at det trengs et systemskifte for å møte dem.

At opposisjonen samler seg om å ville kaste Solberg-regjeringen, ligger vel i sakens natur. Og målingene har lenge og entydig pekt mot et solid rødgrønt stortingsflertall. Men vinnerne på rødgrønn side har så sprikende vinneroppskrifter at Lysbakken neppe kan regne med tilstrekkelig gjennomslag for sin plattform, som for øvrig ville være noe nytt i norsk politikk. Det bidrar også til et annet bilde enn i den lange — men plattformløse — rødgrønne valgkampen foran seieren i 2005 at MDG og Rødt er kommet med.

Minileder: Lys i mørketida

Etter to års ventetid, ble julelysene i sentrum av Finnsnes tent i helgen.

La det bli lys.