Sviktende tillit til stortingspolitikerne

Tilliten mellom folk, herunder folk og folkevalgte, er et av det norske samfunnets store fortrinn

Folkebladet på lederplass mandag 25. november 2019

TILLIT: Stortingspolitikernes tillit er den laveste siden målingene startet.  Foto: Trond Sandnes

leder

Tilliten til våre stortingspolitikere viser en nedadgående trend. I den omfattende Innbyggerundersøkelsen 2019, på en skala fra 0 til 100, oppnår stortingsrepresentantene en score på 46. Dette er en nedgang fra 56 på seks år, og den laveste noteringen siden Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) startet med disse målingene.

Både «poengsummen» og utviklingen gir politikerne grunn til å analysere resultatene med åpent sinn. Noen av forklaringene er imidlertid lett tilgjengelige. Én av dem er representanter som plutselig har glemt hvor mange kilometer det er til Oslo, mens andre husket en rekke tjenestereiser som aldri har funnet sted.

Hverken svindel og juks med reiseregninger eller et skandaleinfisert post- og garasjeanlegg under stortingsbygningen bidrar til å styrke tilliten. Et helt annet forklaringsbidrag kan ligge i det økende klimaengasjementet, særlig blant de unge.

En sunn og viktig protest, men oftest med generelle slagord og liten interesse for dialog, kan lett skape et inntrykk av at politikerne ikke gjør noe. Regjeringens tallrike og store forvaltningsreformer bidrar tvert imot til et bilde av politikere som gjør for mye, uten tilstrekkelig lydhørhet overfor dem som berøres.

Ifølge den samme Difi-undersøkelsen har antall innbyggere som har tatt kontakt med stortingspolitikere for å forsøke å påvirke utfallet av en sak, økt med hele 75 prosent siden 2013. Dette tyder jo tross alt på en tiltro til politikerne — og er dessuten egnet til å dempe bekymringen over unge karrierepolitikere uten nettverk og politiske røtter i sine valgdistrikter. For øvrig er det ikke utenkelig at de som tar kontakt setter likhetstegn mellom ikke å bli lyttet til og ikke å få det som man vil.

Det er til og med mulig at likhetstegnet forsterkes gjennom kampanjer på sosiale medier. Politisk ansvar og makt medfører — i tillegg til å lytte — også å fatte noen upopulære vedtak. Når det er sagt, er det ingen tvil om at politikere i alle partier og posisjoner må bestrebe seg på å snu trenden og på ulike vis styrke sin tillit i befolkningen.

At valgdeltagelsen økte i høst, bør gi et godt grunnlag i så måte. Tilliten mellom folk, herunder folk og folkevalgte, er et av det norske samfunnets store fortrinn.

Minileder: Kakemons

Erik Valnes fikk sitt definitive gjennombrudd i langrennssporet under sprinten på Beitostølen fredag, og er nå klar for verdenscup-åpningen. Til VG avslører Sørreisa-gutten at han er en kakemons.

Apetitten på medaljer er tydeligvis også stor.