«En læreplan som vil løfte skolen»

PRESTASJONER: Mindre prestasjonsfokus vil gi mer trivsel og lærelyst i skolen. 

I sum er det svært mange gode grep i de nye læreplanene

leder


Skoleelevene skal få mer tid til å fordype seg i temaer, de skal gis rom for refleksjon og kritisk tenkning. Og de skal dermed få både mer læring og mer lærelyst. Det siste er ikke minst viktig.

Det skal bli færre kompetansemål, og forhåpentligvis vil det gi mindre prestasjonsfokus.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (Høyre) la mandag fram de nye læreplanene for skolen. Selv mener Sanner dette er den største endringen i norsk skole siden Kunnskapsløftet i 2006. Arbeidet med dei nye læreplanene for grunnskolen og videregående skole har skapt stort engasjement. Over 20.000 innspill har kommet på bordet, mange av dem krtiske. Men å gi rom til mer fordypning har det vært bred enighet om.

Og sjelden har vi sett så mange positive tilbakemeldinger fra opposisjonen. Både SV og Arbeiderpartiet vender tommelen opp, men føyer selvsagt til at endringene er i tråd med det de har kjempet for i årevis.

Norske elever får en mer praktisk skole. Fagene blir mer praktiske og utforskende, og det blir mer læring gjennom lek for de yngste barna. Det er bred enighet om at dagens læreplaner har alt for mange kompetansemål. I fag som KRLE, samfunnsfag og norsk er det eksempelvis nærmere 400 slike kompetansemål til sammen. Det er åpenbart at så mange mål gir overflatelæring og uklar retning og styring i fagene.

Men fortsatt skal skolen ha klare målsetninger: Et omfattende system skal sørge for at elevene har noe å strekke seg mot, og at målene skal nås av flest mulig. I dag snakker man oftere om prestasjoner og resultater enn læring og leselyst. At prestasjonsfokuset dempes og at antallet kompetansemål begrenses kraftig, vil kunne bidra til både trivsel og dermed lærelyst. Det gjør fagene mer oversiktlig, innholdet mer verdibasert, og forhåpentligvis blir elevene mer selvstendige, utforskende og skapende.

En mer praktisk tilnærming i fagene vil også hjelpe elever som sliter med teoretisk tilnærming. Økt fokus på digital kompetanse er i takt med trenden i tida, og vil bidra til større kunnskap om verktøyene og til å gjøre elevene tryggere som digitale innbyggere.

I sum er det svært mange gode grep i de nye læreplanene. Lærere og skoleledere har store oppgaver foran seg. Men sammen med elevene går de også en mer utfordrende og spennende framtid i møte i skole-Norge. Det gjelder å forberede seg best mulig — og starte prosessene allerede nå.

Best før

Både passasjerer og Troms fylkestrafikk ber om svar fra Boreal hvorfor så mange hurtigbåtavganger kanselleres for tida.

Fra nyttår kommer de nye båtene. Det er tydelig at datostemplingen på de gamle nærmer seg.